Historia regionu

Rys historyczny jednostki OSP w Karśnicach

Jednostka została założona w lipcu 1946 r. na zebraniu wiejskim zwołanym przez sołtysa wsi Stanisława Dubskiego. Przystąpiło do niej 58 członków. W skład pierwszego zarządu weszli
Kazimierz Hetmański – prezes, Stefan Kapski – naczelnik, Piotr Majorek – sekretarz, Franciszek Wojciechowski – gospodarz, natomiast do komisji rewizyjnej zostali wybrani Stanisław Dubski, Józef Cieślik i Józef Dudziak.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Siekowa

Siekowo położone jest na płn.-zach. od Śmigla. Do 1932 roku znajdowało się w granicach dawnego powiatu śmigielskiego.
W 1210 roku miejscowość nosiła nazwę Zecowo, w 1319 Zekow, w 1391 Sekowo, w 1417 Siekowo, a w 1463 roku Szeykowo.

Dodano 17 lutego 2014

Co pisała 80 lat temu kościańska „Gazeta Polska” o wydarzeniach w powiecie śmigielskim?

Od 1896 roku w Kościanie ukazywała się „Gazeta Kościańska”. W 1902 roku zmieniła nazwę na bardziej znaczącą, tj. „Gazetę Polską”. Pod tym tytułem była wydawana do 1939 roku. Było to czasopismo niezwykle w okresie zaboru pruskiego zasłużone dla krzewienia polskości. O skuteczności jego działania dowodziły liczne i dotkliwe szykany władz pruskich wobec członków redakcji. Po odzyskaniu niepodległości gazeta in-formowała swoich czytelników o wydarzeniach na świecie, w kraju i najbliższych okolicach.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej

Zaledwie kilka lat temu obchodzono uroczyście 100 rocznicę uruchomienia kolei wąskotorowej z Krzywinia przez Śmigiel do Wielichowa. Kolejka ta miała duże znaczenie dla rozwoju miejscowości położonych w jej pobliżu. Jest ewenementem, że kolej ta, jako jedna z nielicznych na terenie Polski, funkcjonuje nadal. Warto dziś przypomnieć okoliczności, w jakich podjęto decyzję o jej budowie i uruchomieniu, co wynika z zapisów zawartych w ówczesnej prasie polskiej.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Przysieki Polskiej

Przysieka Polska położona jest na płn.-wsch od Śmigla. W 1356 roku miejscowość nosiła nazwę Przeschekam, w 1417 – Przesseka, a w 1589 – Przisieka Polska. Nazwa wsi wywodzi się od określenia miejsca po drzewach wyciętych w lesie. W źródłach historycznych jako pierwszy właściciel występuje w latach 1397-1432 stolnik poznański Przebysław Borek Gryżyński.

Dodano 17 lutego 2014

„Boże Narodzenie w Śmiglu w 1926 roku.”

Niezapomniana atmosfera towarzysząca świętom Bożego Narodzenia skłania do zajrzenia w szpalty starych gazet, by dowiedzieć się, jak kiedyś do nich się przygotowywano, jak je obchodzono. 80 lat temu w Śmiglu ukazywał się „Orędownik Śmigielski”. O zbliżających się świętach przypominały zamieszczone w gazecie różne ogłoszenia i reklamy. Oto niektóre z nich:
- Tow. św. Vincentego a Paulo urządza „gwiazdkę” dla biednych w czwartek o godz. 3 po południu na sali strzeleckiej.

Dodano 17 lutego 2014

Bohaterowie, których nie znamy

We wrześniu nadeszła kolejna, szczególna okazja, aby przyjechać w rodzinne strony. Była nią data 20 września – dzień 101. urodzin mojej Mamy Marii Rygulskiej z domu Zimniak. Wcześniej odwiedziłem groby na cmentarzu w Śmiglu, gdzie spoczywają moi dziadkowie i ojciec.

Dodano 17 lutego 2014

O nieznanym bohaterze z Morownicy

1 września minie 67. rocznica wybuchu II wojny światowej. Mało kto wie, że jedną z pierwszych ofiar tej wojny był syn ziemi śmigielskiej, były mieszkaniec Morownicy, który obecnie spoczywa obok nielicznych Obrońców Westerplatte i Obrońców Poczty Polskiej na Cmentarzu Bohaterów na gdańskiej Zaspie.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Śmigla

Przed II wojną światową ukazywało się w Śmiglu wiele gazet, w których można było znaleźć ciekawe i aktualne wiadomości ze świata, kraju, a także Śmigla i okolicy. Do czasopism tych należy zaliczyć: „Orędownik Śmigielski”, „Nasz Kurier”, „Kurier Śmigielski” oraz wydawany od 1 września 1936 roku „Głos Śmigielski”, w którym, w dniach 30 i 31 grudnia 1936 roku oraz w pierwszym numerze z 1937 roku ukazał się 3-częściowy artykuł poświęcony historii Śmigla. Niestety, numer z 1937 roku nie zachował się. Warto jednak przytoczyć wiadomości zawarte w pierwszych częściach.

Dodano 14 grudnia 2016

Z dziejów Śmigla

Warto znać historię swego miasta, regionu. Interesowanie się dziejami rodzinnych stron, ich znajomość jest jednym z przejawów szeroko rozumianego patriotyzmu.

W okresie jednoczenia się Europy i zwiększających się kontaktów z obywatelami innych państw, warto znać nie tylko walory ekonomiczne, krajobrazowe miejsc naszego zamieszkania, ale również ich przeszłość, która bywa często bardzo ciekawa.

Dodano 17 lutego 2014

Generał Jan Henryk Dąbrowski w Śmiglu i w Rawiczu

W dziejach Wielkopolski jedną z nielicznych postaci, która łączy dwa tak odległe miasta jak Śmigiel i Rawicz, jest gen. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech w okresie napoleońskim, bohater narodowy, który w okresie Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku na polecenie Tadeusza Kościuszki ruszył z wojskiem polskim na pomoc szerzącemu się powstaniu w Wielkopolsce przeciw Prusom.

Dodano 17 lutego 2014

Fritz von Hoffmannswaldau z Koszanowa – dokończona historia.

W zeszłorocznym, marcowym i kwietniowym numerze „Witryny Śmigielskiej” opublikowany został artykuł Pana Huberta Zbierskiego pt. „ O właścicielach dworu wKoszanowie – raz jeszcze”. Niniejszy materiał jest próbą odpowiedzi na niektóre postawione tam pytania.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu