Historia regionu

Nietążkowskie obrazy

Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, w czasach, gdy tworzyło się państwo polskie. Wtedy jedynym dobrem była ziemia, a jej właścicielem był władca - książę lub król. Część dóbr – ziemi rozdawał lub wydzierżawiał. Komu mógł rozdawać? Oczywiście tym, którzy dla niego walczyli, a więc wojom – rycerzom (stąd dobra rycerskie), tym, którzy jego politykę wspierali, a więc kościołowi (stąd dobra kościelne) oraz tym, którzy tworzyli zręby ekonomiczne państwa, czyli miastom (stąd dobra miejskie).

Dodano 17 lutego 2014

Towarzystwo Cyklistów „Pogoń” 1929

W różnych miastach Wielkopolski w okresie między I i I I wojną światową istniało wiele klubów sportowych, które powstały jeszcze w okresie zaboru pruskiego. Wiele z nich swój rodowód wywodziło z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Działały jednak nie tylko te kluby.

Dodano 17 lutego 2014

Powstanie Warszawskie – moje wspomnienia

Koniec lipca 1944 r. to ewakuacja niemieckich urzędów z Warszawy, ucieczka sługusów okupanta i wycofywanie się przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie rozbitych jednostek niemieckich. Nie mogliśmy się nacieszyć, patrząc w jakim stanie cofa się piechotą lub na małych konnych, wschodnich wózkach zmotoryzowany dotychczas Wehrmacht.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w 1793 roku

Cz. II

Z czego żyli ówcześni mieszkańcy Śmigla? Większość utrzymywała się z wykonywania sukiennictwa, piwowarstwa, uprawy roli. Miasto wynajęło od właścicieli browar Urbar za kwotę 16 rtl i 16 gr i wyrób 24 beczek piwa.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w 1793 roku

W wyniku rozbiorów dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię, Wielkopolska, a co za tym idzie Śmigiel, znalazła się w zaborze pruskim. Władze zaborcze z pruską systematycznością przystąpiły do szczegółowej inwentaryzacji zdobyczy.

Dodano 17 lutego 2014

Migawki z życia w przedwojennym Śmiglu

W dzisiejszych czasach społeczeństwo jest codziennie informowane za pośrednictwem prasy, radia i telewizji o olbrzymiej ilości wydarzeń, które miały miejsce w naszym najbliższym otoczeniu, kraju i na świecie.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel u progu I I wojny światowej

W tym roku minęła 65 rocznica wybuchu I I wojny światowej. Z perspektywy lat można dzisiaj powiedzieć, że atmosfera drugiej połowy lata 1939 roku w całym kraju a także w Śmiglu była daleka od sielanki. Przeważała obawa o stan bezpieczeństwa kraju, związana z groźbami i różnymi żądaniami naszego zachodniego sąsiada, a po wybuchu wojny z jego represyjnymi działaniami.

Dodano 17 lutego 2014

Z życia Śmigla i Ziemi Śmigielskiej w XIX w. (1)

W wyniku reformy administracyjnej podjętej przez władze pruskie w 1887 r. powstał powiat śmigielski, który obejmował tereny należące uprzednio do powiatu kościańskiego, leszczyńskiego i wschowskiego. Wraz z utworzeniem nowego powiatu rozpoczęto wydawanie gazety urzędowej Kreisblatt des Kreises Schmiegel, w której zamieszczano rozporządzenia władz niemieckich, krótkie artykuły o lokalnej tematyce oraz ogłoszenia i reklamy handlowe. Redaktorem, wydawcą i drukarzem był J. Pogatzki ze Śmigla.

Dodano 17 lutego 2014

To wiedzieć należy...

„Wciąż poznaję moją małą ojczyznę od nowa. Uczę się jej wciąż od początku. Jawi mi się w coraz to innym świetle. Odsłania przede mną wciąż nowe zabytki. Zapisana jest we mnie, jak na mapie.” J. Sabiniarz „Mała Ojczyzna”

Dodano 17 lutego 2014

Innowiercy w Śmiglu

Pod koniec XVI w. Śmigiel był znanym ośrodkiem innowierstwa w Wielkopolsce. Istniała tu gmina ariańska i luterańska. Ruch innowierczy szerzył się wśród okolicznej szlachty i mieszczaństwa. Wsparli go również arianie z Kościana, którzy w 1572 r. na rozkaz króla Stefana Batorego musieli opuścić to miasto.

Co sprzyjało rozwojowi innowierstwa w Śmiglu? Przede wszystkim protekcja ówczesnych właścicieli miasta.

Dodano 17 lutego 2014

Zwiedzamy zabytki naszego regionu, czyli z wizytą w Starym Białczu

Jeszcze niedawno chłód i zimowa szarzyzna uprzykrzały nam życie, a tu już wiosna uderzyła z całą mocą. Ciepłe dni sprzyjają planom wakacyjnym. Zbliża się pora wyjazdów, wycieczek, zwiedzania zabytków kultury polskiej, nierzadko świata.

Dodano 17 lutego 2014

Bruszczewo osadą obronną starszą od Biskupina?

Na przestrzeni szerokich pól między Śmiglem, Bruszczewem, Przysieką Polską i Przysieką Starą przy granicy wsi Stare Bojanowo znajduje się wiele arcyciekawych stanowisk archeologicznych. Najbardziej reprezentatywne są pozostałości osad z wczesnego brązu, epoki brązu i żelaza oraz wczesnego średniowiecza. Przedział czasowy obejmuje granice od około 1600 roku przed naszą erą do XI wieku naszych dziejów. Trzeba dodać, że okolice Śmigla znane były z pierwszych wykopalisk już w XVII wieku dzięki informacji Jakuba Mellena z Lubeki.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu