Historia regionu

Zwiedzamy zabytki naszego regionu, czyli z wizytą w Starym Białczu

Jeszcze niedawno chłód i zimowa szarzyzna uprzykrzały nam życie, a tu już wiosna uderzyła z całą mocą. Ciepłe dni sprzyjają planom wakacyjnym. Zbliża się pora wyjazdów, wycieczek, zwiedzania zabytków kultury polskiej, nierzadko świata.

Dodano 17 lutego 2014

Bruszczewo osadą obronną starszą od Biskupina?

Na przestrzeni szerokich pól między Śmiglem, Bruszczewem, Przysieką Polską i Przysieką Starą przy granicy wsi Stare Bojanowo znajduje się wiele arcyciekawych stanowisk archeologicznych. Najbardziej reprezentatywne są pozostałości osad z wczesnego brązu, epoki brązu i żelaza oraz wczesnego średniowiecza. Przedział czasowy obejmuje granice od około 1600 roku przed naszą erą do XI wieku naszych dziejów. Trzeba dodać, że okolice Śmigla znane były z pierwszych wykopalisk już w XVII wieku dzięki informacji Jakuba Mellena z Lubeki.

Dodano 17 lutego 2014

Rzemieślniczy Śmigiel od XVI do początków XX wieku

Śmigiel w ciągu dziejów miał zawsze charakter rolniczo – rzemieślniczy. Handel obsługiwał głównie ludność miejscową i najbliższej okolicy. Z dokumentu lokacyjnego wynika, że do połowy XVI wieku miasto pod względem gospodarczym rozwijało się bardzo powoli. Dopiero od II połowy XVI w. pod wpływem napływającej do Śmigla fali osadników, którzy przeważnie byli rzemieślnikami, nastąpił ogromny rozwój miasta. Rzemieślnicy tworzyli swoje cechy.

Dodano 17 lutego 2014

Żydzi w Śmiglu przed II wojną światową

Do płd. – zach. Wielkopolski, a więc również do Śmigla Żydzi przybyli kilkaset lat temu.

W poszczególnych okresach, rejonach i miejscowościach liczba ludności żydowskiej była zmienna. Żydzi najczęściej osiedlali się w miastach, gdzie rządzili się własnym prawem. Tworzyli własną gminę (kahał), którym kierował najczęściej 3 – osobowy zarząd.

Dodano 17 lutego 2014

Ciekawostka architektoniczna

Pan Zenon Olejnik z Nowej Wsi, porządkując strych budynku rodziców w Śmiglu, natrafił na oprawiony zbiór tygodnika Ilustracja poznańska z lat 1927-1929. Gazeta ta na 4 stronach każdego numeru zawierała ilustracje – fotografie ze świata, kraju, Poznania i prowincji z odpowiednim podpisem – komentarzem.

Dodano 17 lutego 2014

Zginęły u progu Odradzającej się Ojczyzny

Wchodząc na śmigielski cmentarz z lewej strony widzimy pomnik z wystającym z płyty nagrobnej pociskiem. „Tu spoczywają w Bogu bohaterskie dzieci. Zginęli od pocisku artyleryjskiego w dniu 27.1.1945 r. w chwili oswobodzenia miasta u progu odradzającej się Ojczyzny” – głosi napis. W grobowcu spoczywają zwłoki Melanii Urbańskiej ur. 19.12.1935 r. i Wiesława Drótkowskiego ur. 6.9.1934 r. Za tydzień minie 55 rocznica Ich śmierci. Jak do niej doszło?

Dodano 17 lutego 2014

Gdy w Śmiglu był gen. Haller (25 czerwca 1933 r.)

Józef Haller urodził się w 1873 roku nieopodal miasta Skawina (krakowskie). Od najmłodszych lat związany był z wojskiem. Odbył studia w Akademii Technicznej w Wiedniu na oddziale artylerii. Mając 39 lat przechodzi na wojskową emeryturę i angażuje się do pracy w Towarzystwie Gimnastycznym SOKÓŁ jako inspektor sokolich gniazd (drużyn). Społecznie działa też w ruchu skautowych i spółdzielczym.

Dodano 17 lutego 2014

O koszanowskim Piekle, Glinkach, Kwortach i innych ciekawostwkach

O tym, że miasto Koszanowo scedowało swe prawa miejskie na rzecz osady – sioła Śmigiel i przyjęło jej nazwę, a z biegiem czasu ponownie stało się wsią – pisałem już dawniej. I wówczas uważałem, że ten temat mam zamknięty. Ale... Pewnego przedpołudnia, bodajże w październiku ub. r. zaczepił mnie jadący na rowerze pan Hieronim Lewandowski z Koszanowa.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Śmigielskiej Kolei Powiatowej

Powiat śmigielski utworzono w 1887 r. i wówczas przez jego terytorium przechodziła jedna linia kolejowa. Była nią uruchomiona 29.10.1856 roku przez Towarzystwo kolei Górnośląskiej linia z Wrocławia przez Rawicz, Leszno, Stare Bojanowo, Kościan do Poznania.

Dlaczego przez stare Bojanowo a nie odległy od niego o 4 km Śmigiel?

Dodano 17 lutego 2014

Przyczynek do historii śmigielskiego harcerstwa

W pięknym opracowaniu dh. Henryka Bajona pod tytułem ”Harcerstwo Śmigielskie 1914-1992” pomiędzy rokiem 1933 (str. 27) a 1945 (str. 28) jest historyczna luka.
Mam nadzieję, że swoim wspomnieniem choć częściowo ją wypełnię.

Dodano 17 lutego 2014

40 lat KGW w Śmiglu

Witryna Śmigielska Nr 2/99 Inicjatorem powołania Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiglu był Władysław Kijowski, który na zebraniu w dniu 9 marca 1958 r. „porusza sprawę założenia KGW – omawia celowość założenia takiego koła. Zebrani uchwalają, aby zarząd KR zwołał zebranie organizacyjne KGW”. Na następnym zebraniu kółka, W. Kijowski „zawiadamia, że w Śmiglu powstało koło KGW”.

Dodano 17 lutego 2014

O bartnikach i pszczelarzach

Pszczelarstwo polskie chlubi się przeszło tysiącletnią tradycją. Pierwsze zapisy o jego istnieniu pochodzą z okresu kształtowania się zrębów państwa polskiego – zachowane kroniki stwierdzają, że Polska była żyzną, miodem płynącą krainą.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu