Historia regionu

50 lat Biblioteki

Już 50 lat Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu gromadzi i udostępnia książki, prowadzi działalność czytelniczą i kulturalną. Jej historia to wieloletnia praca bibliotekarzy, to ogrom przemian, to wszystko to, co złożyło się na dzisiejszą bibliotekę.

Dodano 17 lutego 2014

O rodowodzie i rozwoju kółek rolniczych słów kilka

Początki

Jak to najczęściej bywa przyczyną powstawania organizacji włościańskich zwanych kółkami, była potrzeba.
Począwszy od 1807 roku, w wyniku ewolucyjnego uwłaszczania chłopów, w zaborze pruskim zaczęły tworzyć cię indywidualne gospodarstwa rolne. Aby nowym gospodarzom ułatwić uprawę roli, w ramach realizacji pozytywistycznego hasła pracy organicznej, około 1890 roku zaczęto organizować różne stowarzyszenia, których celem m.in. miało być podnoszenie oświaty rolniczej.

Dodano 17 lutego 2014

Historia Kółka Rolniczego w Śmiglu

CZĘŚĆ I, LATA 1898-1939

Zebranie konstytucyjne odbyło się dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1898 roku w salce św. Ducha dziś zwanej parafialną (ul. Farna 24). Zagaił je śmigielski proboszcz Jan Potrykowski, a przewodniczył mu Patron kółek rolniczych Maksymilian Jackowski.

Dodano 17 lutego 2014

Historia Kółka Rolniczego w Śmiglu

Część II, lata 1945-1998

Pierwsze zebranie po drugiej wojnie światowej zwołano do gospody „Ameryka” 31 stycznia 1957 r., a jego celem było reaktywowanie „Koła Rolniczego”. Uczestniczył w nim przedstawiciel Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska Florian Jagodzik. Zebraniu przewodniczył Władysław Kijowski.

Dodano 17 lutego 2014

Zbigniew Łukomski

Urodził się 30 marca 1902 r. w Śmiglu z ojca Witolda i matki Pelagii z domu Biniakowskiej.
W latach 1908-1915 uczęszczał do szkoły w Śmiglu. W 1918 roku ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Należał tam do konspiracyjnego kółka Tomasza Zana i drużyny skautowej. W 1921 roku uzyskał dyplom Powiatowej Szkoły Budowlanej w Poznaniu. Następnie pracował w firmie budowlanej swego ojca, a w latach trzydziestych kierował jej filią w Kościanie.

Dodano 17 lutego 2014

Nieznana śmigielanka cz. I - Barbara z Chłapowskich Dąbrowska

Barbara z Chłapowskich Dąbrowska

Jak już pisałem (zob. WŚ nr 2 z 30.01.br., s.1 „Smutny koniec dworku w Koszanowie-Śmiglu”), dobra śmigielskie w 1767 roku nabyli Chłapowscy. Rodzina ta niewątpliwie kojarzy się z Turwią. I słusznie. Turew nabył w 1767 roku podczaszy poznański Ludwik Chłapowski, ożeniony z Anną Lipską. jego syn Stanisław, urodzony w 1711 – kasztelan międzyrzecki, podsędek ziemski poznański, był jednym z czterech kasztelanów (na 17), którzy opowiedzieli się za Konfederacją Barską – odziedziczył Turew z Wronowem.

Dodano 17 lutego 2014

Nieznana śmigielanka cz. II - Żona generała

Żona generała

Funkcję naczelnego wodza i tekę ministra wojny w księstwie warszawskim Napoleon powierzył Józefowi poniatowskiemu. W wyniku rozdyslokowania wojsk (dwunasty pułk z Rawicza przekwaterowano do Torunia) w sierpniu 1807 r. „w Poznaniu został sztab bez wojska, a w Winnogórze dowódca nie mający czym komenderować”, J.H. Dąbrowskiemu udzielono bezterminowego urlopu.

Dodano 17 lutego 2014

Nieznana śmigielanka cz. III

Generałowa

Barbarze z Chłapowskich Dąbrowskiej przypadło żyć w czasach licznych wojen, bardzo często formowania nowych wojskowych oddziałów, krwawych bitew i bohaterskich czynów. jedni ginęli, inni, ci co przeżyli, awansowali. A były one częste i liczne.

Dodano 17 lutego 2014

40 lat KGW w Brońsku

KGW w Brońsku zostało założone 40 lat temu. Do założenia Koła przyczynił się nie żyjący już pełnomocnik wsi śp. Jan Stępczak i pani Rulewska z Kościana. Do Koła zapisało się 40 członkiń z Brońska i Białcza Nowego.

Dodano 17 lutego 2014

Już 15 lat!!! – Z. P i T „Żeńcy Wielkopolscy”

Aż nie chce się wierzyć, że Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” istnieje, działa i rozwija się już 15 lat! Powstał w 1982 r. w Zespole szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie pod „naciskiem” ówczesnego dyrektora Seweryna Miedzińskiego, który znając taneczną przeszłość, dopiero co zatrudnionego nauczyciela mechanizacji rolnictwa, Eugeniusza Kurasińskiego, „przymusił” go do utworzenia kółka tanecznego.

Dodano 17 lutego 2014

11 listopada (postać Wacława Łepkowicza)

Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów2 Święta Niepodległości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na posesji nr 7 przy ul. Jana Kilińskiego w Śmiglu upamiętniającej postać Wacława Łepkowicza, który urodził się 22 (tak w akcie urodzenia) września 1895 r. w tymże budynku. (W grudniu 1931 r. Feliks Skorupiński, ojciec Bronisława, „objął od p. Juliana Łepkowicza skład kolonialny i porcelany przy ul. Kilińskiego” – zapewne też i dom).

Dodano 17 lutego 2014

Czy ktoś jeszcze pamięta?

Niebawem być może, na ewangelickim cmentarzu przy ul. Wł. Reymonta w Śmiglu rozpoczną się prace porządkowe i upamiętniające miejsca pochówku niemieckich cywilów na nim pochowanych.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu