Historia regionu

Grób już wykopałem...

Jest to zdanie z ostatniego pożegnania, jakie pospiesznie skreśli na wyrwanej z notesu kartce Stanisław Wojciechowski. Czy od śmierci dzieliły Go jeszcze wówczas godziny, czy może juz tylko kwadranse, albo minuty?

Dodano 17 lutego 2014

45 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Śmigiel

Ogłoszony 14 kwietnia 1946 r. przez Krajową radę Narodową „dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” przyczynił się, że burmistrz Pan Józef Tokarczyk spowodował, że rada Narodowa uchwałą Nr 28 z dnia 18.03.1947 roku zapewniła lokal na bibliotekę w gmachu starego ratusza, oraz jej wyposażenie jak również przyjęła na stanowisko bibliotekarza Pana Józefa Wesnerowicza, którego zgodnie z poprzednimi ustaleniami władze miasta skierowały na przeszkolenie do Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie.

Dodano 17 lutego 2014

Ten pamiętny wrzesień

Różne były losy Polaków w czasie hitlerowskiej okupacji, przeważnie godne pożałowania. Również tragiczne były przeżycia dwóch nauczycieli: Stanisława Plewy z Wydorowa i Józefa Tokarczyka z Kościana. Ich drogi życiowe zbiegły się razem w 1939 r., kiedy zostali zmobilizowani do Batalionu Obrony Narodowej „Kościan” przy 55 pułku piechoty w Lesznie.

Dodano 17 lutego 2014

100 lat Banku Spółdzielczego w Śmiglu

Nieco historii
Zebranie założycielskie banku Ludowego w Śmiglu (bo tak brzmiała pierwotna nazwa) mającego charakter spółki, odbyło się 15 maja 1893 r. pod przewodnictwem ówczesnego prob. Hipolita Weichmanna. W zebraniu uczestniczyło 16 osób – założycieli: Abt Józef – kupiec, Donaj Andrzej – gospodarz z Poświętna, Drótkowski Antoni – piekarz, Kodzidłowski Tomasz – kupiec, Kruczkowski Władysław – krawiec, Krystek Antoni – gospodarz z Poświętna, Krystek Józef – (?), Kurpisz Wawrzyniec – gospodarz z Poświętna, Liszewski Adam – kapitalista (tak w dokumencie!), Łabiński Antoni – właściciel tartaku, Matuszewski Jan – kuśnierz, Skoracki Antoni – piekarz, Szafranek Antoni – szewc, Szudłowski Teofil – restaurator.

Dodano 17 lutego 2014

O mieście i wsi Koszanowo

Pierwsze wzmianki o Koszanowie pochodzą z XIV w. Nazwa wsi wywodzi się od jej założyciela Koszana.
Około 1400 roku właścicielami Koszanowa byli bracia Henryk i Rydygier Ramszowie. Wówczas to Henryk uzyskał zgodę Władysława Jagiełły na założenie na terenie swej dziedzicznej części, swego działu – miasta.

Dodano 17 lutego 2014

Ul. Wacława Łepkowicza

Wacław Łepkowicz ur. 23 września 1895r. z ojca Juliana, mistrza młynarskiego i Moniki z domu Kaczmarek. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Śmiglu, gdzie brał aktywny udział w strajku szkolnym zapoczątkowanym w całym zaborze pruskim przez dzieci z Wrześni.

Dodano 17 lutego 2014

Wytwórnia Win Krajowych i Soków Owocowych, Ludwik Brembor, Śmigiel

Ogromną radość sprawił mi swoją obecnością na wykładzie, który wygłosiłem w ramach akcji odczytowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w grudniu ubiegłego roku w Kościanie pan Ludwik Brembor.

Dodano 17 lutego 2014

Bolesław Antkowiak: Śmigiel 27.1.1945 roku.

Już w piątek, 19 stycznia 1945r. przejeżdżały przez nasze miasto długie szeregi wozów z uchodźcami niemieckimi od strony Ostrowa i Śremu. W Śmiglu wydano rozkaz ewakuacji mieszkańców niemieckich w sobotę, 20 stycznia 1945 r. o godzinie 20.00 przez specjalnych kurierów od domu do domu.

Dodano 17 lutego 2014

Wytwórnia Win Krajowych i Soków Owocowych, Ludwik Brembor, Śmigiel - cz. 2

Ludwika Brembora coraz częściej zaczęto określać epitetami dorobkiewicz, wyzyskiwacz, kapitalista.
Firmę coraz częściej odwiedzają kontrolerzy skarbowi i finansowi szukając przysłowiowej dziury w całym. Rejonowy Inspektorat Kontroli Skarbowej nakłada mandat w wysokości 800 zł, a w 1950 r. domiar do bilansu w wysokości 3.800.000 zł. na ówczesne czasy była to suma ogromna! (przeciętne wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w 1950 r. wynosiło 6.616 złotych).
Domiar „położył firmę na łopatki”.

Dodano 17 lutego 2014

Jeszcze o dr. Franciszku Witaszku

Otrzymaliśmy kolejny list od córki dr. Franciszka Witaszka Pani Marii Witaszek-Malinowskiej, w którym ustosunkowuje się do innych, kontrowersyjnych publikacji prasowych. Aby postawa i działalność dra Witaszka była jednoznaczna pozwalamy sobie opublikować niektóre fragmenty listu. (Red)

Dodano 17 lutego 2014

Jeszcze o dr. Franciszku Witaszku - cz. 2

„Bernard Piotrowski w książce ”W służbie rasizmu i bezprawia – Uniwersytet rzeszy w Poznaniu 1941-1945”, Wydawnictwo naukowe UAM, 1984 na s. 157 pisze”: w Instytucie Higieny na Wydziale Medycznym prof. dr. Hans Grossmann, prof. dr Johannes Stamm i dr K. Meewes przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty bakteriologiczne i epidemiologiczne, które później znajdowały swe zastosowanie na froncie wschodnim.

Dodano 17 lutego 2014

Wspomnienie sprzed 50 lat

Pod koniec października 1939 r. zostaliśmy odwołani po wykopkach przy pracy w majątku i przekazani do pracy pod miastem Śmigiel.
Brygadzistą był Niemiec Hoffmann zamieszkały na Nowym Rynku (obecnie plac Wojska Polskiego).

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu