Historia regionu

Śmigiel w kronice „Orędownika Powiatowego na pow. śmigielski i grodziski” w 1931 roku

Mimo światowego kryzysu ekonomicznego, który w okresie międzywojennym pustoszył gospodarkę, w tym także polską, wydawało się, że w niewielkim stopniu dotknął on małe miasteczka w Wielkopolsce, które w pewnym zakresie były samowystarczalne i uniezależnione od wielkiej gospodarki. Wskazywały na to wiadomości, jakich możemy dowiedzieć się z ówczesnej prasy:

Dodano 24 sierpnia 2015

Kościół parafialny w Buczu pw. św. Barbary

Dzieje kościoła są nierozerwalnie związane z nieistniejącą już wsią Grobia, na terenie której powstał folwark Dębina. Kościół w Grobi istniał już w XIV wieku. Świadczy o tym dokument powstały w 1440 roku. W XVI wieku kościół znalazł się w posiadaniu dysydentów, którym przekazał go Jan Bronikowski.

Dodano 24 sierpnia 2015

Policjanci Ziemi Śmigielskiej – ofiarami katyńskimi

W kwietniu bieżącego roku minęła 75-ta rocznica ludobójczej zbrodni, dokonanej na rozkaz Stalina w Katyniu i innych miejscach ówczesnego Związku Sowieckiego na polskich jeńcach, którzy znaleźli się tam w niewoli. Dla upamiętnienia ofiar tej zbrodni, społeczności pochodzącej z ziemi kościańskiej i śmigielskiej, obyła się także w kwietniu sesja oraz otwarto wystawę poświęconą pamięci policjantów, którzy pełnili służbę na terenie powiatu kościańskiego.

Dodano 24 sierpnia 2015

Pałac w Buczu

Ciekawych wiadomości dotyczących zespołu rezydencjonalnego w Buczu, składającego się z pałacu oraz parku, możemy dowiedzieć się z opracowania Jolanty Goszczyńskiej – „Majątki Wielkopolskie – Powiat Kościański” oraz ksiązki Marcina i Piotra Libickich – „Dwory i Pałace Wiejskie w Wielkopolsce”. Bucz wspomniany w źródłach jest już od 1303 roku.

Dodano 24 sierpnia 2015

Kronika Śmigla w II półroczu 1930 roku wg „Orędownika Powiatowego”

Drugie półrocze 1930 roku w Śmiglu obfitowało w rozmaite rocznice, o których można dowiedzieć się z lokalnego „Orędownika”.

6 lipca miały miejsce ważne wydarzenia w życiu wspólnoty ewangelicznej - w tym czasie minęła 325 rocznica jej powstania oraz obchodzono setną rocznicę budowy kościoła. Z tych okazji dokonano poświęcenia dwóch nowych dzwonów.

Na początku lipca doszło do wypadku, w trakcie którego samochód „Studebaker”, wskutek nieostrożnej jazdy kierowcy, uderzył w drzewo na trasie Śmigiel-Leszno, obok kolejki śmigielskiej. Samochód został rozbity, a kierowca ciężko ranny.

Dodano 02 kwietnia 2015

Kronika Śmigla w I półroczu 1930 roku wg „Orędownika Powiatowego”

W prasie z 1930 roku można odnaleźć wiele ciekawych informacji, które przybliżają kulturę i życie śmigielskie w dawniejszym czasie. Dzięki tym zapisom jesteśmy w stanie zobrazować sobie zmiany, jakie zaszły na przestrzeni wielu lat. Oto kilka ciekawych informacji:

Pełna nazwa pisma brzmiała: „Orędownik Powiatowy na powiaty śmigielski i grodziski”. 3 stycznia 1930 roku zebrała się nowo wybrana rada m. Śmigla, a jej przewodniczącym wybrano W. Łukomskiego.

Dodano 02 kwietnia 2015

Wyzwolenie Śmigla spod okupacji hitlerowskiej w 1945 r.

Już w początkach 1944 r. Niemcy zaczęli na terenie miasta i gminy zajmować wszelkie większe pomieszczenia, przeznaczając je na magazyny. 9 marca 1944 r. w zamkniętym kościele farnym w Śmiglu urządzono magazyn sprzętu lotniczego. Oprócz tego zajęto jeszcze pomieszczenia: kościoła ewangelickiego, salki parafialnej, sali strzelnicy i szkoły podstawowej (ul. Mickiewicza 2), gromadząc w nich: nici, wełnę, kożuchy i artykuły tekstylne. Na magazyny zamieniono przede wszystkim: kościoły, sale i budynki szkolne.

Dodano 02 marca 2015

Kościół pw. Św. Jadwigi w Wilkowie Polskim

Kościół pw. św. Jadwigi zbudowany został na niewielkim wzniesieniu i stanowi centrum parafii pod tym wezwaniem. Wilkowo Polskie położone jest w południowo-zachodniej Wielkopolsce i do 1932 leżało w granicach powiatu śmigielskiego, a następnie kościańskiego. Obecnie wchodzi w skład powiatu grodziskiego. Droga z Czacza do Wielichowa stanowi główny trakt drogowy przechodzący przez wieś. Mieszkańcy mogli przemieszczać się także dzięki, nieczynnej obecnie, wąskotorowej kolejce kursującej na linii Krzywiń - Rakoniewice.

Dodano 02 marca 2015

Boże Narodzenie w Śmiglu 1930 roku

Mija kolejny rok, a z jego schyłkiem zbliżają się najradośniejsze ze świąt – Święta Bożego Narodzenia. Cieszą się z tego i mali i duzi. Czas oczekiwania na te święta, to czas intensywnych przygotowań, w wymiarze zarówno materialnym, jak i duchowym. Nie inaczej bywało przed laty. To, że należało pomyśleć o świętach sygnalizowali wcześniej handlowcy, zamieszczając w miejscowej prasie najróżniejsze reklamy, np.:

Dodano 17 lutego 2014

Ks. Jan Wiśniewski – proboszcz parafii w Czaczu 1834-1910

ks wisniewski

Na cmentarzu, który położony jest przy kościele parafialnym w Czaczu, znajduje się grób ks. Jana Wiśniewskiego, który urodził się 7.10.1834 roku w Żelaźnie pow. Wyrzysk. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, w dniu 8 lipca 1860 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz został skierowany na pierwszą placówkę do Zaniemyśla, gdzie przebywał do 1863 roku. Kolejną parafią, do której został skierowany, była parafia w Dolsku. Stamtąd, w 1866 roku, trafił, jako proboszcz, do parafii w Czaczu.

Dodano 17 lutego 2014

Ks. Józef Kucharzewicz ze Starego Białcza

kskucharzewicz

Jedną z osób zasłużonych dla kościoła i Polaków, a dzisiaj trochę zapomnianą, był wieloletni proboszcz parafii w Starym Białczu, a także dziekan kościański ks. Józef Kucharzewicz. Kurier Poznański w nr. z 22.6.1904 roku donosił: „... z dniem wczorajszym zeszła jedna z najsympatyczniejszych postaci starszej generacji kapłanów naszych: ks. Józef Kucharzewicz w Białczu oddał Bogu swego zacnego ducha. Śmierć spotkała go nagle na przechadzce wieczornej o godz. 9...”.

Ks. Kucharzewicz urodził się 19 marca 1835 roku w Napachaniu k. Poznania. Po ukończeniu szkoły elementarnej kształcił się w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1856 roku zdał maturę. Podjął studia teologiczne w Seminariach Duchownych w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1860 roku. Został wikariuszem w Kościanie. W 1864 został mianowany proboszczem parafii w Starym Białczu. W latach 1868-1904 pełnił obowiązki dziekana kościańskiego.

Dodano 17 lutego 2014

Początek okupacji hitlerowskiej w Śmiglu we wspomnieniach ks. Milana Kwiatkowskiego

ksmilanPrzypadająca w tym roku 75. rocznica wybuchu II wojny światowej skłania do przypomnienia tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce, a więc również w Śmiglu, poczynając od września 1939 roku. Wymownym świadectwem tego czasu jest pamiętnik spisany przez ówczesnego śmigielskiego wikariusza - ks. Milana Kwiatkowskiego. Kim był ten ksiądz i jakie były koleje jego życia?

Ks. Milan urodził się 29 maja 1910 roku w Kórniku. Jego ojciec był tamtejszym burmistrzem. Maturę zdał w 1929 roku w Rawiczu, a następnie został przyjęty na studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, z których szybko zrezygnował, rozpoczynając studia filozoficzne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1935 roku z rąk ks. abpa Walentego Dymka.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu