Historia regionu

Pałac w Wilkowie Polskim

starewilkowoDo 1932 roku Wilkowo Polskie wchodziło w skład powiatu śmigielskiego. Najstarsza wiadomość o miejscowości pochodzi z połowy XIII wieku. Stanowiła ona wówczas własność rodu Awdańców. W następnych wiekach właściciele zmieniali się. Około połowy XVI wieku była w posiadaniu Kazimierza Radomickiego, a 100 lat później władał nią Andrzej Szołdrski. Około 1841 roku majątek kupił Marceli Czarnecki. Jego potomkowie byli właścicielami Wilkowa Polskiego do 1939 roku. Ostatnią właścicielką tego zabytku była Romana Czarnecka. W 1881 roku dobra rycerskie Wilkowa Polskiego wynosiły 1058 ha. W skład tamtejszego zespołu rezydencjonalnego wchodzi pałac i park krajobrazowy. Zespół położony jest na płd. od drogi Grodzisk Wlkp. – Kościan i wąskotorowej linii kolejowej Wielichowo-Śmigiel.

Dodano 17 lutego 2014

Ziemia Śmigielska w 1939 roku

Ziemia Śmigielska w 1939 r. obejmowała 3 jednostki administracyjne: miasto Śmigiel, gminę Śmigiel i gminę Stare Bojanowo. W 1939 r. mieszkały w Śmiglu 4273 osoby, a wśród nich: 3796 katolików, 454 ewangelików i 3 osoby narodowości żydowskiej. Żydzi przed wybuchem wojny wyprowadzili się do Kościana. Mniejszość niemiecka była grupą silnie ekonomiczną. W mieście miała: 2 firmy budowlane, 2 piekarnie, 3 masarnie, 6 młynów, browar, 3 kuźnie i 3 restauracje oraz 2 cegielnie w Nietążkowie i Przysiece Starej. Do Niemców należały duże majątki ziemskie w: Bronikowie, Morownicy, Koszanowie, Parsku, Wonieściu i Starym Bojanowie.

Dodano 17 lutego 2014

Banita i bohater

arciszewski

Postać Krzysztofa Arciszewskiego, mimo że niezwykle barwna i ściśle związana ze Śmiglem, jest mało znana. Aby to zmienić, Centrum Kultury w Śmiglu wraz ze Śmigielskim Towarzystwem Kulturalnym zorganizowało prelekcję pt. „Krzysztof Arciszewski banita i bohater”, przygotowaną i wygłoszoną 8 kwietnia br. przez dr Eugeniusza Śliwińskiego.

Krzysztof Arciszewski urodził się w 1592 roku w Rogalinie. Matka jego, Helena Zakrzewska wniosła go w wianie swemu mężowi, Eliaszowi Arciszewskiemu. Wkrótce Krzysztof wraz z rodzicami i starszym bratem, również Eliaszem przeniósł się do Śmigla, którego jedną z części zakupili Arciszewscy i tu, zgodnie z wiarą ojców, szkolił się w znanej śmigielskiej szkole ariańskiej. W wieku 16 lat rozpoczął naukę we Frankfurcie nad Odrą. Od roku 1619 służył na dworze hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, pod wodzą którego wziął udział w wyprawie inflandzkiej.

Dodano 17 lutego 2014

Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej w IV Korpusie Polskim w Bitwie pod Monte Cassino

W maju 2014 roku mija 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino, która była jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Wzięli w niej udział żołnierze polscy, wśród których znaleźli się mieszkańcy ziemi śmigielskiej. Warto więc przy tej okazji przypomnieć okoliczności i przebieg tych wydarzeń oraz ich bohaterów.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w II półroczu 1921 roku

Obowiązujący kilka tysięcy lat temu kodeks Hammurabiego przewidywał dla złodziei karę ucięcia ręki. Mimo upływu wielu lat i drakońskich kar przewidzianych dla tego rodzaju przestępców, nigdy nie brakowało złodziei, zarówno po I wojnie światowej, jak i w dzisiejszych czasach. W związku z tym kronikę można rozpocząć od wydarzenia, które miało miejsce wówczas w Śmiglu.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w I półroczu 1921 roku

W 1921 roku rozpoczęto wielkie reformy naszego wyniszczonego wojną i polityką zaborców kraju. Podstawowym dokumentem będącym krokiem do odrodzenia Polski było uchwalenie konstytucji. Ten trend zmierzający do odbudowy materialnej, społecznej i kulturalnej kraju było widać także w naszych małych ojczyznach. Dokumentowała te problemy i zmiany ówczesna prasa, a na naszym terenie „Orędownik Śmigielski”.

Dodano 17 lutego 2014

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu

kosciol stanisla Wiele lat temu Śmigiel był miastem wielowyznaniowym. W XVI w. mieszkali tu katolicy, arianie i luteranie. Ci ostatni wywodzili się głównie ze Śląska, ale należała do nich także część okolicznej szlachty, jak np. Bojanowscy, Leszczyńscy i Rozdrażewscy. Dla potrzeb kultu religijnego w 1595 roku wybudowali oni na terenie Koszanowa zbór, który całkowicie spłonął w 1610 roku.

Dodano 17 lutego 2014

Boże Narodzenie w Śmiglu w 1928 roku

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia w 1928 roku i konieczność przygotowania tradycyjnych potraw i podarków dla najbliższych spowodowała, że w „Orędowniku” ukazały się liczne reklamy i oferty różnych placówek handlowych z terenu Śmigla. W jednej z nich pisano:

Dodano 17 lutego 2014

Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu

fara

Okazałą budowlą sakralną w Śmiglu jest kościół p.w. N.M.P. Wniebowziętej. Wybudowany został po nowej lokalizacji miasta oraz utracie praw parafialnych przez kościół św. Wita, położonego w ówczesnym Koszanowie. Zdaniem uznanych historyków sztuki – Teresy Rurzczyńskiej i Anieli Sławskiej proboszcz nowej parafii był już wzmiankowany w roku 1408. Obecny kościół stanął w wyniku starań jednego ze współwłaścicieli Śmigla, bpa Andrzeja z Bnina około 1443 roku. W latach 1556-1587 kościół znajdował się w rękach innowierców i w tym okresie, t.j. około 1582 roku został zniszczony przez pożar.

 

 

Dodano 17 lutego 2014

Kościół filialny pw. Św. Wita w Śmiglu

wita

W przeszłości, w Śmiglu mieszkała ludność różnych narodowości i wyznań, w wyniku czego znajdowało się tutaj wiele kościołów. Obok istniejących obecnie: p.w. św. Wita, NMP Wniebowziętej, św. Stanisława Kostki istniał od 1547 roku kościół szpitalny p.w. św. Ducha, wzniesiony staraniem Rafała Leszczyńskiego, kościół szpitalny p.w. św. Walentego, którego inicjatorem budowy był w 1640 roku Przecław Leszczyński, a także od końca XVI wieku zbór ariański powstały ze środków Andrzeja Dudycza oraz od 1595 roku zbór luterański fundacji Wacława Rozdrażewskiego.

Dodano 17 lutego 2014

Pałac w Spławiu

splawieJednym z ciekawszych zabytków ziemi śmigielskiej jest odrestaurowany w ostatnich latach pałac w Spławiu. Istnienie tej miejscowości zostało odnotowane już w XV wieku. Na przestrzeni lat jej właścicielami byli: Pradelowie, Wyssogotowie, Zakrzewscy, Złotniccy, Kwileccy oraz Skarżyńscy herbu Bończa, którzy władali Spławiem do wybuchu II wojny światowej.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego w I półroczu 1920 roku

Gazeta śmigielska, z której zaczerpnięto przedstawiane informacje nosiła do końca września 1920 roku nazwę „Orędownika Powiatowego”, a od 1 października 1920 roku „Orędownika Śmigielskiego”. Przeglądając poszczególne numery tej gazety można zwrócić uwagę na to, że liczne wówczas ogłoszenia urzędowe, a także reklamy były przedstawiane w języku polskim oraz niemieckim.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu