Historia regionu

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Starym Białczu.

Parafia w Starym Białczu wzmiankowana była już w 1419 roku. W miejscowości, która swego czasu zwana była Białym jeziorem, a dzisiaj znajduje się z dala od głównych szlaków komunikacyjnych znajduje się kościół, który stanowi prawdziwą perełkę architektoniczną. Pierwotnie był to kościół drewniany, który spalił się około 1630 roku.

Dodano 17 lutego 2014

Pałac w Czaczu.

Do ciekawych obiektów, które warto poznać, a znajdują się na Ziemi Śmigielskiej należy niewątpliwie pałac w Czaczu. Pałac ten położony jest prawdopodobnie w miejscu, w którym już w 1500 roku był dwór szlachecki.

Dodano 17 lutego 2014

Na dzień konsekracji dzwonów w Śmiglu (Przedruk z „Gazety polskiej” z 17 maja 1936 roku).

W dniu dzisiejszym miasto Śmigiel przeżywa niecodzienną chwilę, która niejednym głęboką pamięcią wyryje się w duszy i sercach.
Minęły dni grozy i pożogi wojennej, lecz dokumenty widocznego bezprawia wojennego (pierwsza wojna światowa) do dzisiejszych czasów jeszcze dotrwały i długie lata może jeszcze będą świadczyły o brutalności pruskiej ręki na Zachodnich Ziemiach Polski.

Dodano 17 lutego 2014

Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Czaczu.

Miejscowość położona jest przy ruchliwej trasie z Poznania do Wrocławia. W przeszłości należała do rodzin Czaczkich, Gajewskich, Szołdrskich i Żółtowskich. Murowany kościół wybudowano prawdopodobnie w połowie XVI wieku.

Dodano 17 lutego 2014

O Franciszku Witaszku.

Nie ma książki – są rozproszone informacje, szkice i dociekania w pismach fachowych. Historycy nie pokusili się o ustalenie faktów i rekonstrukcję wydarzeń. Najobszerniejsze opracowanie o walce na śmierć i życie podjętej przez konspiracyjną poznańską grupę doktora Witaszka wyszło spod pióra dziennikarza, Henryka Tycnera.

Dodano 17 lutego 2014

Dwór w Bronikowie.

W źródłach historycznych Bronikowo jest znane od 1397 roku. Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniali się właściciele, a byli nimi Ramszowie Opolscy, Bronikowscy, Zbyszewscy, Jaraczewscy i w końcu Försterowie.

Dodano 17 lutego 2014

Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie.

Kościół w Bronikowie jest jednym z najciekawszych przykładów pięknej, drewnianej sztuki sakralnej w okolicach Śmigla. Warto więc przytoczyć jego dzieje zamieszczone w wydanym w 2003 roku opracowaniu „Kościoły Ziemi Kościańskiej”. „Bronikowo – wieś stanowiła w XIV wieku własność rycerstwa łużyckiego z Opalenia.

Dodano 17 lutego 2014

Wybrane wiadomości o grodziskach Ziemi Śmigielskiej.

Najbardziej znane, zbadane i opisane jest powstałe 4 tysiące lat temu grodzisko w Bruszczewie k. Śmigla. Warto więc wskazać na inne „młodsze” grodziska, znajdujące się w Białczu Starym, Czaczu i Przysiece.

Dodano 17 lutego 2014

35-lecie Reaktywacji Tenisa Stołowego Na Ziemi Śmigielskiej.

Pewnego jesiennego wieczoru 1976 roku na zebraniu zarządu klubu KS Pogoń Śmigiel uchwalono federację Pogoni Śmigiel. Warunkiem było utworzenie klubu trzech sekcji, piłki nożnej, która istniała od 1929 roku, tenisa stołowego i szachowej. Zarząd Pogoni w składzie: prezes Władysław Nowak, wiceprezes Zenon Motała i sekretarz Ryszard Szczepaniak jednogłośnie podjął uchwałę o utworzeniu sekcji tenisa stołowego.

Dodano 17 lutego 2014

Boże Narodzenie w „Orędowniku Powiatowym” w 1931 roku

W numerze świątecznym „Orędownika” ukazał się artykuł, w którym napisano m.in. „Nasza polska kultura jest córą rzymskiej. Toteż z narodami łacińskimi łączy nas wspólny pogląd na rodzinę, rolę jednostki w społeczeństwie i państwie, własność itd.”, „Każdy Polak, który zdaje sobie sprawę z roli religii katolickiej w rozwoju naszej kultury i kształtowaniu naszej jaźni musi zdecydowanie stanąć do walki z zagrożeniami.”, „Chcą pozbawić naszą młodzież dyscypliny duchowej i oddać ją na łup anarchicznych prądów myślowych, które zdolne są jedynie do pokrzywdzenia umysłu dziecka.

Dodano 17 lutego 2014

Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej przed sądami w XIV i XV wieku

Ustrój sądów w XIV i XV wieku był dość skomplikowany, a ówczesne sądy miały już charakter stanowy, tzn. istniały odrębne sądy dla szlachty, duchowieństwa, mieszczan i chłopów. W tym okresie najbardziej znany był sąd ziemski, a w jego skład wchodzili: sędzia, podsędek, pisarz i woźny, którzy byli wynagradzani z wpływów z orzeczonych kar.

Dodano 17 lutego 2014

Ignacy Wyssogota Zakrzewski – prezydent Warszawy i działacz Sejmu Wielkiego

Jan Matejko malował swój nowy obraz od stycznia 1891 roku. Liczył, że zdąży zakończyć choćby jego zarys do maja, gdyż właśnie wtedy przypadała setna rocznica wielkiego wydarzenia – uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak też miało się to nowe dzieło nazywać. malarz z radością stwierdził, że już w kwietniu prace nad nim były na tyle zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu