Nowe tablice 04 stycznia 2024

Nowe tablice

W 14 wsiach sołeckich Gminy Śmigiel w grudniu zostały zamontowane tablice, których zadaniem jest przybliżenie historii oraz walorów turystycznych tych miejscowości.

Przedsięwzięcie pn. „Tablice montujemy - sołectwa z gminy Śmigiel promujemy” zostało zrealizowane w ramach umowy z Województwem Wielkopolskim, na które samorząd pozyskał unijne dofinansowanie.

Tablice stanęły w sołectwach: Bronikowo, Bruszczewo, Czacz, Karśnice,  Machcin, Nietążkowo, Poladowo, Przysieka Polska, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Stare Bojanowo, Wonieść oraz Żegrówko.

Koszty zadania opiewa na kwotę 74.907,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 47.663,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu