Półkolonie 2021 18 maja 2021

Półkolonie 2021

W tym roku przygotowaliśmy dla Was aż 5 turnusów.   
Wszystko za sprawą obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych związanych z maksymalną liczebnością grupy. 
Turnusy 1-4 przygotowane są dla dzieci klas 1-4, natomiast turnus 5 jest przygotowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Dołożymy wszelkich starań aby organizowany wypoczynek był w pełni bezpieczny.   
Wypoczynek jest dedykowany dla dzieci z terenu Powiatu Kościańskiego.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszeń dokonujemy telefonicznie pod numerem  668-242-139 
Warunkiem ostatecznym do zakwalifikowania dziecka do półkolonii jest:
- dokonane zgłoszenie telefonicznego lub osobistego,
- zwrócona i uzupełniona „Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku” oraz podpisane formularze dotyczące RODO, w nieprzekraczalny terminie do dnia 31 maja.
Każde uczestnik może wziąć udział tylko w jednym turnusie.   
Współorganizatorami wypoczynku jest OKFiR Śmigiel oraz Centrum Kultury w Śmiglu
Patronem Honorowym naszego wypoczynku jest Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu