Udzielamy pomocy 15 marca 2022

Udzielamy pomocy

Допомога надається на підставі 
штампа в паспорті або довідки, 
виданої польською прикордонною 
охороною при в'їзді до Польщі
з 24 лютого 2022 року.

Pomoc udzielana jest na podstawie pieczątki 
w paszporcie lub zaświadczenia 
wystawionego przez polską Straż Graniczną 
przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu