40 lat KGW w Brońsku 17 lutego 2014

Pierwszą przewodniczącą została pani Stanisława Kaczmarek, zastępcą śp. Aniela Wojciechowska, sekretarzem Marta Nędza, a skarbnikiem Eleonora Konieczna. Po 4 latach zarząd zmienił się, gdyż pani Kaczmarek wyjechała. Na przewodniczącą wybrano śp. Anielę Wojciechowską, na zastępcę panią Kamińską, na sekretarza Martę Nędzę, a na skarbnika Grażynę Kmiecik.
Przez 27 lat pod przewodnictwem śp. Anieli członkinie brały udział w budowie świetlicy. W czasie otwarcia świetlicy nastąpiło uroczyste włączenie prądu. Z okazji utwardzenia drogi, przez wieś przeszedł pochód. QW sali został zorganizowany poczęstunek i zabawa taneczna.
koło nasze organizowało dużo kursów gotowania, pieczenia. W klubie organizowałyśmy zimowiska dla dzieci i obchody Dnia Dziecka. Nieżyjąca już pani Szabłowska uczyła haftować piękne obrusy, serwetki, poduszki. nasze dzieci na zimowiskach uczyła wyszywać i robić różne sałatki.
Zorganizowałyśmy też jubileusz 25-lecia koła. Zaprosiłyśmy gości z urzędu Miasta i Gminy w Śmiglu i z Kółek Rolniczych, był poczęstunek i zabawa. Z różnych uroczystości jest dużo zdjęć.
W roku 1988 odeszła od nas na zawsze śp. Aniela Wojciechowska, wszystkie członkinie uczestniczyły w pogrzebie. Po niej zmarły: Pelagia :Łabęcka, Emilia Skoracka, Teresa Łabędzka i Seweryna Grycz.
Niech odpoczywają w pokoju.
Po odejściu śp. Anieli wybrano nowy zarząd. Przewodniczącą wybrano Martę Nędzę, zastępcą Teresę Wojciechowską, skarbnikiem Grażynę Kmiecik a sekretarzem Marię Skoracką. Obecny zarząd jest też aktywny: organizujemy wieczorki taneczne, z których zysk przeznaczamy na wyposażenie klubu. Dokupujemy naczynia, które członkinie wypożyczają na różne uroczystości. Organizujemy dzień Kobiet, w czasie którego członkinie spotykają się przy kawie, Dzień Seniora, Dzień Dziecka – przy ognisku dzieci pieką kiełbaski i piją oranżadę. Wyjeżdżamy na różne wycieczki. Byłyśmy w Poznaniu w palmiarni, w operetce. Byłyśmy też na Św. Górze w Gostyniu, w zamku w Kórniku, w Rogalinie, Gnieźnie, w Biskupinie, Kruszwicy i na wystawie mebli w Swarzędzu. kilka razy byłyśmy w Licheniu i w Częstochowie.
Pani Bulińska przyjeżdża do nas i organizuje degustacje, różne pokazy, zaprasza na Forum Kobiet do Leszna. Uczy nas jak przyrządzać zdrowe posiłki dla rodziny.
Dwa lata temu było otwarcie wodociągu. Nasze członkinie pomogły zorganizować poczęstunek.
Koło nasze powiększyło się. Obecnie liczy 47 członkiń. Starsze odeszły, ale należą ich córki i synowe z trzech wsi: Brońska, Białcza Nowego, Księginek i 1 pani z Karśnic. Koło jest zgodne i dobrze się w nim pracuje. Członkinie są chętne do współpracy.

Marta Nędza

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu