50 lat Biblioteki 17 lutego 2014


Oto najważniejsze daty z jej życia:
1947 – W oparciu o „Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”, który wyszedł w 1946 roku, Uchwałą Rady Narodowej w Śmiglu zostaje zapewnione wyposażenie i lokal na bibliotekę w budynku przy pl. Rozstrzelanych 25. Stanowisko bibliotekarza obejmuje Pan Józef Wesnerowicz. Książki pochodzą z darów społecznych.
1948 – Biblioteka zostaje wpisana do rejestru bibliotek pod nr 5 w Inspektoracie Szkolnym w Kościanie pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu”
1955 – Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku administracji samorządowej (prezydia rad narodowych) przy pl. Wojska Polskiego 6.
1956 – Kierownikiem Biblioteki zostaje Pani Agnieszka Wesnerowicz.
1972 – Biblioteka zostaje przeniesiona do Miejskiego Domu Kultury, w którym otrzymuje cztery pomieszczenia o pow. 160 m2, ale ze względu na brak środków finansowych na remont wszystkich pomieszczeń, funkcjonuje w jednym (obecnej wypożyczalni o powierzchni 35 m2.
1975 – W wyniku reformy podziału administracyjnego kraju powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu, której podlegają trzy Filie Biblioteczne w Czaczu, Starym Bojanowie i Nietążkowie (dotychczas były samodzielnymi bibliotekami) oraz 13 punktów bibliotecznych.
1976 – W grudniu na emeryturę przechodzi Pani Agnieszka Wesnerowicz, a kierownikiem Biblioteki zostaje Pani Helena Wróblewska – pracownica Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Śmiglu mająca wykształcenie biblioteczne.
1978 – 3 maja podczas Wojewódzkiej Inauguracji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy nastąpiło otwarcie i oddanie do użytku społeczeństwu wyremontowanych wszystkich pomieszczeń biblioteki. Wyposażono bibliotekę w nowy sprzęt (regały, szafki katalogowe, stoły opracowań). Uruchomiono czytelnię dla dzieci i dorosłych.
1990 – Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Śmigiel, biblioteka została połączona z Domem Kultury tworząc Centrum Kultury w Śmiglu. Stanowisko dyrektora połączonych placówek obejmuje dotychczasowy kierownik biblioteki Pani Helena Wróblewska. Funkcję tę sprawuje do chwili przejścia na emeryturę tj. do 31.031995 r.
1995 – W wyniku konkursu dyrektorem Centrum Kultury zostaje Pan mgr Hubert Zbierski, a kierownikiem biblioteki, która w ramach Centrum posiada autonomię, niżej podpisana.
Istnienie i działalność Biblioteki to nie tylko pomieszczenia i sprzęt biblioteczny ale przede wszystkim czytelnicy, wypożyczenia i zakup nowych książek, co obrazuje poniższa tabela:

Rok   Czytelnicy Wypożyczenia Ilość książek Zakup książek
na 100 mieszkańców
1950   652 11,953 3,050 3,4
1970   808 15,905 10,466 12,7
1980   2417 51,371 18,810 20,1
1990   1898 44,594 25,566 11,6
1995   1738 43352 27944 2,9
1996   1641 38,867 27,400 4,4
1997   1632 34,889 26,284 4,9

W swojej 50-letniej działalności Biblioteka również organizowała (i nadal to czyni):
- konkursy: recytatorskie, czytelnicze, rysunkowe,
- quizy, zgaduj-zgadule,
- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- wycieczki do biblioteki dzieci przedszkolnych i klas „0”,
- spotkania z pisarzami, dziennikarzami, aktorami oraz innymi ciekawymi ludźmi,
- wystawy i wystawki dotyczące nowości wydawniczych, rocznic: kulturalnych, społecznych i politycznych.
Z chwilą utworzenia Centrum Kultury w Śmiglu bibliotekarki wykonują również prace nie związane z działalnością podstawową – aktywnie włączają się w organizację wszystkich imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu była, jest – a myślę że nadal będzie – dla lokalnej społeczności podstawową jednostką kulturalną i miejscem ciągłej edukacji. W swojej działalności kieruje się maksymą powieściopisarza i publicysty Jana Wiktora: „Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła.”
Z okazji 50-lecia Biblioteki, w dniu 13 maja 1998 roku o godz. 12.30 w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śmiglu, odbędzie się spotkanie autorskie z Panem Ryszardem Biberstajnem, śmigielaninem, poetą i publicystą. Wszystkich chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Danuta Hampel

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu