Bruszczewskie skarby 24 lipca 2020

WŚ nr 9/03

Od sierpnia na terenie stanowiska archeologicznego w Bruszczewie trwały intensywne prace wykopaliskowe. Jest to jedna z nielicznych w skali europejskiej osada obronna z początków epoki brązu.

Grupa archeologów z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Janusza Czebreszuka prowadziła badania na północnym skraju osady. Dzięki temu doszło do odkrycia wielu obiektów pochodzących głównie z początków epoki brązu (pierwsza połowa II I tys. p.n.e) a także związanych z kulturą łużycką (przełom I I i  I tys. p.n.e.) i z wczesnym średniowieczem. Obiekty te miały kształt okrągłych i owalnych jam, wkopanych w ziemię nawet na głębokość dwóch metrów. Znajdowano w nich fragmenty naczyń, wytworów z kości, rogu, kamienia i krzemienia, m. in. misternie wykonane grociki strzał. Najistotniejsze były jednak znaleziska metalu – drobnych przedmiotów z brązu, świadczących, że już 4 tys. lat temu w Bruszczewie istniał warsztat metalurga, w którym wykonywano ozdoby, broń i narzędzia pracy.

Wspólnie z polską ekipą prace badawcze prowadziłagrupa niemieckich archeologów z Uniwersytetu w Bambergu pod kierunkiem prof. dr hab. Johannesa Müllera. Skupili się oni na badaniach geomagnetycznych, w wyniku których ustalili, że bruszczewska osada była ufortyfikowana (podwójną palisadą) ze wszystkich stron. Dotychczasowe badania osady pozwalają stwierdzić, że była trudno dostępna. Wokół roztaczały się bagna, a wąski przesmyk łączący osadę z wysoczyzną został przekopany, w efekcie czego powstała 20-metrowej szerokości fosa. Ludzie w niej żyjący utrzymywali się z rolnictwa i hodowli zwierząt, ale nadzwyczajne znaczenie osady wynikało z obecności w niej warsztatu metalurga. Był to ponadto ważny punkt w dalekosiężnej wymianie (handlu) na mapie ówczesnej Europy.

Tegoroczny sezon wykopaliskowy na stanowisku w Bruszczewie dobiegł końca. Odbył się on dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Konserwatora Wojewódzkiego oraz Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku znajdą się środki finansowe na podjęcie dalszych prac.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu