91. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 17 lutego 2014

Po ukończeniu studiów lekarskich i odbyciu służby wojskowej podjął praktykę lekarską. W dniu 4 marca 1908 roku uzyskał stopień doktora med. chirurgii i położnictwa. Po 9 latach wykonywania zawodu przybył w 1910 roku do Śmigla, z którym związał się już do końca swego życia. W decydujących miesiącach, tj. w listopadzie i grudniu 1918 roku szkolił wraz z dr. Rakowskim młodzież śmigielską w zakresie przygotowania sanitarnego. Wraz z kompanią śmigielską uczestniczył w boju pod Osieczną, a następnie na innych odcinkach frontu płd. zach. Był członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Śmiglu. Uzyskał stopień majora Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej był wysiedlony do Generalnej Guberni. Po zakończeniu działań wojennych na naszym terenie powrócił 19 kwietnia 1945 roku do Śmigla, gdzie podjął ponownie pracę. Zmarł 28 marca 1955 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
W związku z rocznicą warto także uzupełnić informacje o śmigielskich organizacjach powstańczych, zamieszczonych w Witrynie Śmigielskiej w październiku 2008 roku. Staraniem towarzystwa, które powstało w 1922 roku, odsłonięto 11 stycznia 1928 roku na śmigielskim cmentarzu nagrobek poległych powstańców. Towarzystwo przez cały okres II RP prowadziło aktywną działalność kulturalną. 15 stycznia 1928 roku w Strzelnicy zaprezentowano przedstawienie „Ze sztandarem”. Po przedstawieniu odbyła się zabawa, z której dochód został przeznaczony na budowę pomnika „Wolności”. Z okazji obchodów kolejnej rocznicy powstania magistrat Śmigla wpłacił kwotę 500 zł na budowę wspomnianego pomnika. W dniu 12 stycznia 1930 roku o godz. 1100 powstańcy przemaszerowali z kościoła farnego na cmentarz, aby tam uczcić poległych kolegów, a w Strzelnicy tradycyjnie już zaprezentowano sztukę „Oto dzień chwały”. W roku 1932 przy okazji obchodów rocznicowych obejrzano w Strzelnicy film „Krwawy rok 1863”.
Warto przypomnieć, że w 1928 roku towarzystwo liczyło 50 członków, a jego zarząd stanowili: dr Rakowski, mjr rez. – prezes, Witold Łukomski – wiceprezes, Zbigniew Łukomski – sekretarz, Hałupka – z-ca sekretarza, Władysław Fęglerski – skarbnik i Ignacy Cieśla – chorąży. Po II wojnie światowej towarzystwo zostało reaktywowane 17 listopada 1946 roku. Prezesem został Antoni Sworowski, sekretarzem Ignacy Kokociński, a skarbnikiem Jan Leśny. 1 września 1949 roku w Kole Związku Powstańców Wielkopolskich w Śmiglu było 68 członków.

Jan Pawicki

 
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu