Rys historyczny jednostki OSP w Karśnicach 17 lutego 2014


Początkowo zebrania jednostki odbywały się w Szkole Podstawowej w Karśnicach. W roku 1948 na wniosek jednostki Urząd Ziemski w Kościanie przekazał jej plac do ćwiczeń, a już w następnym roku został powołany Komitet Budowy Remizy i Świetlicy w składzie Kazimierz Hetmański, Stanisław Dubski i Ludwik Lemański. Do budowy remizo-strażnicy przystąpiono w roku 1950. Wszystkie prace wykonywali członkowie jednostki w czynie społecznym, zwożąc gruz z cegielni i wyrabiając cegłę. Budowę ukończono w 1951r.
W roku 1958 jednostka w Karśnicach otrzymał sikawkę konną oraz niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów. Zostały również wyznaczone konie do pożaru oraz na zawody sportowo-pożarnicze. W 1958 jednostka otrzymała motopompę i wóz strażacki, który służy jej do dziś do przewozu sprzętu.
W minionych latach członkowie karśnickiej OSP nie tylko gasili pożary i jeździli na zawody, ale także pracowali społecznie, przeprowadzając kontrole przeciwpożarowe, pracowali w Cegielni w zamian za pozyskanie cegły na Dom Strażaka w Lesznie oraz organizowali zabawy taneczne i rozprowadzali cegiełki, z których częściowy dochód wsparł budowę Wojewódzkiego Ośrodka Pożarnictwa w Lesznie.
W 1980 roku członkowie jednostki, pracując społecznie, przeprowadzili remont remizo-świetlicy. Wymieniono wówczas drzwi frontowe, naprawiono i wymieniono okna, został również utwardzony wjazd do remizy. W tym okresie jednostka otrzymała dyplom i pochwały od opiekuna jednostki w Urzędzie Gminy – Lecha Wróblewskiego. Wyróżniający się członkowie otrzymali wówczas wyróżnienia i zostali odznaczeni medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W 1987 roku na zebraniu wiejskim została podjęta decyzja o rozbudowie świetlicy i wybudowaniu nowej remizy w czynie społecznym. Wybrano komitet budowy, w skład którego weszli Florian Wojciechowski – przewodniczący oraz członkowie Piotr Skrzypczak, Jan Ranka i Edmund Michalski.
Strażacy znów bardzo chętnie pracowali przy budowie nowej remizo-świetlicy, pomagając w pracach murarskich. Organizowano również wieczorki i zabawy taneczne, z których zysk przeznaczano na budowę. Nowa remizo-świetlica została oddana do użytku w 1996 roku, tj. w roku obchodów 50-lecia OSP w Karśnicach. Wszyscy członkowie zostali wówczas odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa.
W roku 2005 jednostka pozyskała i odremontowała sikawkę konną, z którą brała udział w Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie. Ponadto drużyny seniorów oraz drużyna młodzieżowa męska i żeńska biorą co roku udział w Zawodach Sportowo-Pożarniczych (w tym roku drużyna żeńska zdobyła I miejsce).
Strażacy OSP w Karśnicach bardzo chętnie uczestniczą w zabezpieczaniu imprez organizowanych na terenie naszej gminy i , co należy szczególnie podkreślić, ściśle współpracują z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Kółkiem Rolniczym oraz z proboszczem miejscowej parafii.
Przez całe 60 lat stan osobowy jednostki w Karśnicach utrzymuje się w granicach 50 członków.

M.D.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu