Jeszcze o rodzinie S. Nowaka 17 lutego 2014


- bart Jan (właściciel hotelu i restauracji w Śmiglu) nie został zidentyfikowany i aresztowany – wywieziono go wraz z rodziną do GG. Wojnę przeżył.
- Najmłodsza siostra Stanisława Kurpisz zamieszkała w Nowejwsi została aresztowana 6.10.1943 r. wraz z bardzo chorą matką i przewieziona do Kościana. Tam uprosiła zwolnienie matki. Ją wywieziono do Żabikowa, a w sierpniu 1944 do Oświęcimia. W 1945 roku była uczestnikiem „marszu śmierci” – praktycznie została doniesiona przez współwięźniarki. Po oswobodzeniu przez Anglików i 5 miesięcznym pobycie w szpitalu powróciła do Nowejwsi, gdzie nadal mieszka.

Ps.
W artykule „Martyrologium rodziny S. Nowaka” (nr 15 z 10.10.br. s. 1-2) znalazły się 3 nieścisłości:
1. Julianna wraz z czworgiem dzieci została aresztowana w Krosienku kolo Mosiny, a nie jak napisaliśmy, w Śremie.
2. Julianna w Oświęcimiu zginęła w 1943 roku, a nie w 1944.
3. Wtedy, gdy dziewczęta stały w szeregu, część chłopców była zamknięta w baraku.
Przepraszamy

HZ

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu