Kronika Śmigla w II półroczu 1930 roku wg „Orędownika Powiatowego” 02 kwietnia 2015

8 lipca Bractwo Strzeleckie ogłosiło konkurs na wydzierżawienie strzelnicy na okres od 1 października 1930 roku do 30 września 1936 roku. Wygrał go. pan W. Loda. Także w lipcu Magistrat Śmigla nabył bożnicę, dom i cmentarz żydowski.

W sierpniu Towarzystwo Przemysłowców Katolickiech uroczyście obchodził 60-lecie powstania. Zaznaczono, że było to drugie najstarsze towarzystwo w Wielkopolsce. Jego rodowód wywodził się od, powstałego 3 kwietnia 1870 roku, Towarzystwa Czeladzi Katolickiej. Prezesem był wówczas M. Stachowiak W tym samym miesiącu ukonstytuował się nowy Zarząd Towarzystwa Cyklistów „Pogoń” 1929. Poprzedni zarząd ustąpił w związku z zarzutami nieczystych manipulacji czołowych członków zarządu. Prezesem został wybrany Franciszek Kusik.

25 września został zwolniony dyrektor Kolei Powiatowej p. Lipski.

W październiku obchodzono złoty jubileusz Towarzystwa Czytelni Ludowych. Mszę św. z tej okazji odprawił ks. Kutzner.

W pierwszych dniach listopada, Hotel Nowaka zapraszał na wieprzobicie, oferując: mięso z kotła, kiełbasę, kiszki z kapustą oraz nogi wieprzowe. Biesiadnikom towarzyszyła orkiestra. 24 listopada kino-teatr wyświetlił w strzelnicy film pt. „Zakazana Kobieta”, a 29 listopada, w szkole powszechnej w Śmiglu, obchodzono uroczyście setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W programie zaprezentowano różne, patriotyczne pieśni oraz deklamację i przedstawienie pn. „Bitwa pod Stoczkiem”.

1 grudnia odbyło się premierowe granie w bilard u pana A. Kalmasa o zające, gęsi, kaczki itp. Także w grudniu Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła 35-lecie swego istnienia. Inicjatorem powołania organizacji był burmistrz Kluge, który 23 marca 1895 roku zwrócił się z odezwą do mieszkańców Śmigla o zgłaszanie się i w efekcie tego apelu zgłosiły się 72 osoby. 25 października 1895 roku nastąpiło formalne zawiązanie straży. Pierwszy pożar gaszono 2 lutego 1896 roku w Olszewie. Po zakończeniu I wojny światowej naczelnikiem został p. M. Stachowiak

Jan Pawicki

WŚ 4/2015

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu