Ks. Jan Wiśniewski – proboszcz parafii w Czaczu 1834-1910 17 lutego 2014

Obowiązki proboszcza pełnił tam do dnia swojej śmierci, tj. do 4 stycznia 1910 roku. Zmarł więc krótko przed 50. rocznicą święceń kapłańskich. Po śmierci podkreślano zasługi kaznodziei zarówno w dziele gospodarczym, jak i kulturalnym rozwoju społeczeństwa polskiego, a także to, że „Jako młody wikariusz, gdy wybuchło powstanie narodowe 1863 roku, niósł otuchę w serca zwątpiałe i słabnące. Po upadku powstania zabrał się do wytrwałej, ciężkiej pracy na niwie obywatelskiej. Pomnik trwalszy od spiżu wystawił sobie zmarły przez założenie w roku 1866 pierwszego w Wielkopolsce Kółka Rolniczego w Dolsku”. W tworzeniu kółka ks. Wiśniewski włączył się po tym, gdy zgłosiło się do niego w tej sprawie dwóch gospodarzy - Dionizy Stasiak z Księginek oraz Antoni Banaszyk z Mszczyczyna.

W dniu 22 kwietnia 1866 roku powstało parafialne Dolskie Kółko Rolniczo-Włościańskie. W 60. rocznicę tego wydarzenia, w Dolsku odsłonięto 22 kwietnia 1926 roku pamiątkową tablicę, która została zniszczona w czasie okupacji. Po rekonstrukcji, w 1996 roku, została ponownie odsłonięta. Po przybyciu do Czacza, ks. Wiśniewski był ponownie inicjatorem powołania miejscowego kółka, którego prezesem był do śmierci, tj. do 1910 roku. Z jego inicjatywy, a także ks. Poszwińskiego, powołano 18 maja 1866 roku Kółko Rolnicze w Przemęcie. Jako prezes działał aktywnie. W 1897 roku wygłosił m.in. wykład pn. „O podniesieniu dochodu w gospodarstwach włościańskich”.

Warto również wspomnieć, że ks. Wiśniewski był współzałożycielem powstałego w 1870 roku śmigielskiego Towarzystwa Czeladzi Katolickiej.

Po jego śmierci m.in. napisano: „W powiecie śmigielskim nie ma żadnej instytucji – politycznej, społecznej czy kulturalnej – żadnego towarzystwa, w którym zmarły nie pouczał, nie podtrzymywał ducha. Był on jednym słowem duszą naszego życia narodowego w Śmigielskim”. Na jego pogrzeb przybyły liczne delegacje Kółek Rolniczych, m.in. z Dolska. Na jego grobie w Czaczu widnieje napis: „Ks. Janowi Wiśniewskiemu proboszczowi w Czaczu od 1866-1910, założycielowi pierwszego kółka rolniczego na Wielkopolskę, parafianie wdzięczni i przyjaciele”

Jan Pawicki

WŚ 10/2014

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu