Ziemia Śmigielska w II półroczu 1923 roku w kronice „Orędownika Śmigielskiego”. 17 lutego 2014

2 lipca rozpoczęło się w Śmiglu strzelanie królewskie poprzedzone poświęceniem w kościele św. Wita sztandaru. Królem został komisarz obwodowy Władysław Pioch, a wicekrólem p. Zieliński. Po zakończeniu strzelania, o godz.. 1530, rozpoczął się ulicami miasta pochód. Na czele kroczyła orkiestra wojskowa. Na początku lipca zawieszono z powodu prac remontowych kursowanie pociągów kolei powiatowej. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową (omnibusową). W czasie sesji rady miejskiej, która odbyła się 7 lipca, przyjęto ofertę gminy żydowskiej kupna bóżnicy i cmentarza. W tym okresie została utworzona w Śmiglu spółka pod nazwą Fortuna Fabryka Wyrobów Płóciennych i Wełnianych. Siedziba spółki znajdowała się przy ulicy Kilińskiego 58. Ważnym wydarzeniem dla miasta było także poświęcenie 29 lipca gmachu Spółdzielni Spożywców „Zgoda”.
Powiat Śmigielski zaoferował sprzedaż trzykilometrowego odcinka kolei powiatowej od Augustowa do Łubnicy. W dniach 11 i 12 sierpnia w sali strzeleckiej dał koncert znakomity chór kijowski. Z dniem 1 września została upaństwowiona Szkoła Wydziałowa w Śmiglu. Wielu mieszkańców Śmigla i powiatu kierowało się dniach od 1-9 września na tradycyjny odpust w Górce Duchownej. Zarząd Towarzystwa Nauczycieli ogłosił, że uzyskany dla członków przydział cukru można odebrać za dopłatą 20 tyś. mkp u kupca p. Wawrzyniaka. W dniu 6 października nowym burmistrzem Śmigla został dotychczasowy komisarz obwodowy Władysław Pioch. 1 listopada ks. prob. Górski poświęcił w Wielichowie pomnik poległych. 23 grudnia w kościele parafialnym w Buczu została odprawiona msza prymicyjna ks. Albina Kutznera, który był synem tamtejszego nauczyciela, w dniu prymicji swego syna obchodził jubileusz 55 lat pracy nauczycielskiej. Tradycyjnie warto by zwrócić uwagę na ówczesne reklamy i ogłoszenia.

Zaginęła w sobotę 21.7
1 letnia jałowica czarno-biała
Proszę o doniesienie lub odprowadzenie
Józefa Szeląg Kobylniki

Domu nie opuściłam
- przez porywczość mego męża
czuję się dotknięta – wybaczam

Dwie białe gęsi
uciekły z podwórza
Uczciwego znalazcę proszę o oddanie
za wynagrodzeniem
do kościelnego kościoła katolickiego

Przybłąkała się wyżlica
Do odebrania
na probostwie w Buczu

Każdą ilość
tablic
dla psów dostarczy
zakład instalacyjny
Piotr Ziegler
Śmigiel –Rynek

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu