Kościół parafialny w Buczu pw. św. Barbary 24 sierpnia 2015

Stan kościoła uległ pogorszeniu i jak wynika z wizytacji dokonanej w 1610 roku przez Happa: „Była niegdyś wieś zwana Grobią, w której się tylko zagrodnicy znajdowali. Jak pamięć ludzka sięga był w tej wsi kościół pod tytułem N.M. Panny: ten gdy ze starości zniszczał, niejaka pani Gołaniecka, wdowa, wystawiła w jego miejsce nowy. Ale gdy później też sama dobra swoje, to jest wieś Grobią z zagrodnikami i wieś Bucz z kmieciami ur. Janowi Bronikowskiemu przedała ten, jako heretyk, kościół spustoszył, wieś Grobię zniósł całkiem wraz z zabudowaniami plebańskimi i szkołą, tak iż tylko nagie ściany kościoła pozostały, a granice od plebańskich pól zostały rozorane”.

Kościół został odzyskany w 1641 roku, a 16 czerwca 1664 roku bp Maciej Kurski poświęcił kościół pw. św. Barbary męczenniczki. Na początku XVIII wieku właścicielem Bucza był Andrzej Mielęcki. Istniejąca tam kaplica początkowo służyła arianom. Następnie została przekazana katolikom i w 1720 została poświęcona.

Istniejący obecnie kościół wybudowano w 1782 roku. Wcześniej, bo we wspomnianym 1720 roku bp. Andrzej Szołdrski przeniósł na kaplicę prawa majątkowe i parafialne. Drewniany kościół, wokół którego znajduje się czynny cmentarz jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, osadzony na ceglanym cokole, zbudowany na planie krzyża równoramiennego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Dachy są dwuspadowe, kryte gontem, a nad kruchtą blacha. Wieża wybudowana jest w słup, a na niej znajduje się hełm z latarnią i chorągiewką z datą 1595. Na jednej z belek wewnątrz kościoła umieszczona jest data 1782. Posadzka jest ceglano-kamienna. Okna są prostokątne i półkoliście zamknięte.

Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, oszelowana, nakryta namiotowym daszkiem. Dzwon został odlany w XVII wieku w Gdańsku. Barokowy ołtarz główny pochodzi z połowy XVII wieku. Po bokach znajdują się figury św. Piotra i Pawła, a w zwieńczeniu św. Barbary i aniołów oraz obraz Zwiastowania Marii Panny. W lewym ołtarzy bocznym umieszczono obraz św. Barbary. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Benoma.

Jan Pawlak

WS Nr 7/2015

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu