Policjanci Ziemi Śmigielskiej – ofiarami katyńskimi 24 sierpnia 2015

Również na tę okoliczność odsłonięto, na budynku dawnej siedziby policji przy ulicy Strzeleckiej i Targowej, tablicę, na której umieszczono nazwiska zamordowanych policjantów. Wśród nich znajdowały się także nazwiska policjantów związanych z ziemią śmigielską, którzy na początku września 1939 roku najczęściej pełnili służbę przy eskortowanych na wschodnie tereny Polski Niemcach lub w zwartych oddziałach zostali skierowani na te tereny. Po 17 września 1939 roku dostali się do niewoli. Wszyscy jeńcy policjanci znaleźli się w obozie w Ostaszkowie. Od początku kwietnia 1940 roku byli systematycznie mordowani. Wśród ofiar znaleźli się:

Stanisław Fechner ­ ur. 15.09.1891 roku w Kluczewie.

Służbę policyjną podjął już w 1920 roku. Od dnia 02.03.1937 roku był komendantem Posterunku PP w Śmiglu. Zamordowany został w Twerze i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. Umieszczony na liście wysyłkowej z Ostaszkowa w dniu 20.04.1940 roku.

Wiktor Ledziński ­ ur. 05.08.1889 roku.

W policji służył od 1919 roku. Od 1929 roku pełnił służbę na Posterunku PP w Wielichowie. W 1932 roku awansowany na st. posterunkowego. Zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Umieszczony na liście wysyłkowej z Ostaszkowa z 13.04.1940 roku. 30.12.1939 roku rodzina otrzymała kartkę pocztową, na której był podany adres obozu. Drugą wiadomość otrzymano w kwietniu 1940 od innego jeńca wymienionego przez Sowietów z Niemcami.

Leon Ostrowski ­ ur. 17.04.1885 roku.

W policji od 1919 roku. W 1935 roku był st. posterunkowym na Posterunku PP w Śmiglu. Zginął w Twerze, pochowany w Miednoje. Jego nazwisko znajduje się na liście wysyłkowej z 16.04.1940 roku.

Leon Pawlak ­ ur. 02.06.1910 roku.

W policji od 08.07.1936 roku. W 1939 roku pełnił służbę na Posterunku PP w Śmiglu. Zabity w Twerze i pochowany w Miednoje. Figuruje na liście wysyłkowej z 01.04.1940 roku. Ostatnia wiadomość to kartka pocztowa z 25.12.1939 roku skierowana do Marty Stachowiak w Śmiglu.

Marcin Słowiński ­ ur. 09.11.1883 roku.

Od 1919 roku w policji, a od 10.01.1934 roku był komendantem Posterunku PP w Kamieńcu. Zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Figuruje na liście wysyłkowej nr 026/1.

Józef Smelkowski ­ ur. 10.03.1903 roku. Od 02.03.1937 roku pełnił służbę na Posterunku PP w Śmiglu. Zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Jego nazwisko umieszczono na liście wysyłkowej nr 012/1.

Michał Szczerbal ­ ur. 14.09.1892 roku w Przysiece Starej. W policji od 22.11.1920 roku. Od 01.04.1934 roku był st. posterunkowym. Był z-cą komendanta Posterunku PP w Kamieńcu. Zabity w Twerze i pochowany w Miednoje. Umieszczony na liście wysyłkowej z 01.04.1940 roku.

Wojciech Szymkowiak ­ ur. 13.04.1890 roku. Od 14.01.1938 roku awansowany na stanowisko st. posterunkowego. W 1939 roku pełnił służbę na Posterunku PP w Śmiglu. Zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Figuruje na liście wysyłkowej z 13.04.1940 roku.

Jan Pawicki

 

Ws Nr 6/2015

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu