Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej w wojnie polsko- bolszewickiej 1919/20 cz. IV (2) 17 lutego 2014

Niestety nie wyodrębniono w tym dokumencie mogił poległych w powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej. Dane te są także o tyle niepełne, że wielu poległych żołnierzy zostało pochowanych daleko od rodzinnych stron. Dlatego można dzisiaj przedstawić tylko następującą listę poległych:
Czacz:
Leon Skrzypczak, lat 23, poległ 11. 5. 1920 pod Bortniczą
Goździchowo:
wachm. Juliusz Chłapowski, lat 30, poległ 26. 7. 1920 pod wsią Szczurowice
Zdzisław Chłapowski, lat 28, poległ 24. 9. 1920 pod m. Różana
Kamieniec:
Jan Borowczyk, poległ 11. 1. 1920
Andrzej Ciorga, poległ 31. 7. 1920
Jan Domagała, poległ 27. 3. 1920
Franciszek Wolka, poległ 6. 6. 1920
Józef Pocztowy, poległ 10. 1. 1920
Karczewo:
Wawrzyn Giełek, poległ 21. 3. 1920
Józef Kąkolewski, poległ 17. 3. 1920
Stanisław Wójt, poległ 13. 1. 1920
Kowalewo:
Franciszek Garcon, zmarł z ran 5. 3. 1921
Feliks Kuleczka, poległ w 1920
Józef Stachowski, poległ 13. 1. 1920
Leon Strugała, poległ 16. 7. 1920
Łubnica:
Roman Jaskulski, lat 21, poległ 21. 9. 1920
Jan Konieczny, lat 21, zmarł z ran 9. 3. 1920
Tomasz Kuleczka, zmarł 3. 4. 1920
Puszczykowo:
Józef Włodarczyk, poległ 6. 3. 1920 we wsi Czatkowice
kpr. Franciszek Frąckowiak, lat 27, zmarł 25. 2. 1920
Śmigiel:
Seweryn Jerzyk, lat 19, zmarł 13. 10. 1919 w Bobrujsku
plut. Wacław Łepkowicz, lat 25, poległ 22. 7. 1920
Roman Przywara, zmarł 25. 12. 1920
Kazimierz Sęk, zmarł 8. 11. 1920
Jan Skowronek, zmarł 25. 12. 1920
Trzcinica:
Leon Bednarz, lat 20, poległ 18. 3. 1920 pod Szaciłkami
Stanisław Grześ, lat 20, zmarł z ran 30. 8. 1920
Andrzej Michalski, lat 20, poległ 17. 3. 1920 pod Jakimowską Słobodą
Ujazd:
Andrzej Gatner, poległ w 1920
Cyryl Kreczmer, poległ 4. 6. 1920
Kazimierz Nowak, poległ 4. 2. 1920
Wielichowo:
por. Zygmunt Kaletka, lat 25, zmarł z ran 28. 5. 1920
sierż. Stanisław Sibilski, lat 24, zmarł z ran 28. 7. 1920
Walenty Słowikowski, zmarł z ran 15. 3. 1920
Wilkowo Polskie:
Lucjan Kozłowski, poległ 14. 5. 1920.
Szczególne wyróżnienie należy się tym żołnierzom z byłego powiatu śmigielskiego, którzy otrzymali najwyższe odznaczenie, jakie mogła im przyznać Polska, tj. Krzyż Orderu Virtuti Militari (Cnocie Wojskowej). Byli nimi:
plut. Jan Biegański, ur. w Wilkowie Polskim, zm 26. 7. 1973
wachm. Juliusz Chłapowski, ur. w Goździchowie, poległ 26. 7. 1920
ppłk. Jan Chylewski, ur. w Łękach Wielkich, zginął w 1940 r. w Piatichatkach
sierż. Walenty Janicki, mieszkał w Morownicy
por. Zygmunt Kaletka, ur. w Wielichowie, zginął 28. 5. 1920
plut. Wacław Łepkowicz, ur. w Śmiglu, poległ 22. 7. 1920
mjr Kazimierz Wieżychowski, ur. w Granówku, zmarł 12. 6. 1987
ppłk Bronisław Pinecki, ur. w Karczewie, zamordowany w 1940 w Piatichatkach
por. Bolesław Płócieniak, ur. w Łubnicy, zm. 4. 4. 1933
ppłk Kazimierz Szcześniak, ur. w Gałęzewie, uczył w Zieminie, zm. 22. 7. 1945
Warto przypomnieć okoliczności, w jakich jeden z wymienionych zasłużył na to szczególne odznaczenie. Przykładem może być postać plut. Wacława Łepkowicza. Wniosek o jego odznaczenie został sporządzony 27. 6. 1920 roku, a więc jeszcze przed jego śmiercią w dniu 22. 7. 1920 roku.
Ofiara żołnierskiej krwi oraz ofiarność społeczeństwa polskiego przyczyniły się do utrwalenia odzyskanej niepodległości i budowy podwalin II RP.

Jan Pawicki

 

Jan Pawicki, kościański regionalista jest autorem książki „Udział mieszkańców Ziemi Kościańskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919/1920).” Wydawcą najnowszej publikacji Jana Pawickiego jest Urząd Miejski w Kościanie oraz Starostwo Powiatowe. Promocja książki odbyła się podczas sesji popularnonaukowej „Wierni Niepodległej”.

(Redakcja)

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu