Pro Memoria - Witold Łukomski 17 lutego 2014


Po ukończeniu gimnazjum w Krotoszynie kontynuował naukę w wyższej szkole budowlanej w Holzminden w Niemczech. Następnie do 1895 r. pracował w Bydgoszczy, skąd przeniósł się do Śmigla. Tu usamodzielnił się zakładając własna firmę budowlaną. Niemal natychmiast włączył się w nurt pracy społeczno-niepodległościowej.
Jesienią 1895 r. uczestniczył w założeniu miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wstąpił do Towarzystwa Przemysłowców Katolickich i Towarzystwa Śpiewaków Polskich „Harmonia”.
W 1898 r. był współzałożycielem Towarzystwa Robotników Katolickich i Kółka Rolniczego w Śmiglu, w którym do 1905 r. pełnił funkcję sekretarza Zarządu.
Ponadto był m.in. współzałożycielem i działaczem śmigielskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Straż” na powiat śmigielski oraz członkiem Bractwa Kurkowego.
W przededniu odzyskania niepodległości, w 1918 r., jego dom (naprzeciwko cmentarza) stał się w Śmiglu głównym nieformalnym ośrodkiem konspiracyjnym przygotowań do wybuchu przyszłego powstania. Odbywały się tu tajne spotkania okolicznych działaczy patriotycznych, a 14 listopada 1918 r. powołano tu Powiatową Radę Ludową, której Witold Łukomski został członkiem a później powstańczym komisarzem sądu powiatowego.
W okresie międzywojennym był radnym a następnie Przewodniczącym Rady Miejskiej, członkiem Sejmiku Powiatowego i sędzią pokoju.
Mimo prowadzenia rozległej działalności społecznej Witold Łukomski był przede wszystkim przedsiębiorcom budowlanym, znanym nie tylko w powiecie śmigielskim, ale także poza jego granicami.
Realizował rozmaite obiekty o charakterze publicznym, gospodarczym, przemysłowym czy mieszkalnym.
Z ciekawszych prac śmigielskich można tu wymienić m.in. prywatną willę Łukomskich z końca XIX wieku przy ob. ul. Św. Wita 33, neogotycką wierzę kościoła farnego wybudowaną w latach 1906-1911, strzelnicę Bractwa Kurkowego (1927-1930) przy ul. Północnej czy też pomnik nagrobny poległych powstańców wielkopolskich (1930) na cmentarzu parafialnym.
Witold Łukomski zmarł 15 lutego 1939 r., pochowany jest na cmentarzu w Śmiglu.

Witold Omieczyński

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu