Środowiskowa Drużyna Harcerska „Słoneczna Gromada” - trochę historii… 17 lutego 2014


historia regionu-2007-07-10-4

Drużyna posiada swój znak, kroniki, skarbiec, harcówkę. Jest umundurowana. Ma swoją piosenkę, okrzyki i zawołania. Stosuje własne sposoby powitania i pożegnania.

Jako drużyna środowiskowa stara się poznać jak najlepiej swoje najbliższe otoczenie, co czyni poprzez rajdy piesze i rowerowe. Zuchy i harcerze biorą czynny udział w życiu swojego środowiska. Przygotowują akademię z okazji Dnia Niepodległości. Pomagają organizować Święto Rodziców w sali wiejskiej w Żegrówku. Biorą udział w WOŚP i zbierają pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży wiejskiej podczas Dnia Papieskiego. Pomagają w organizacji pikników kolejkowych i kwestują podczas Dni Śmigla na rzecz remontu lokomotywy parowej, która obecnie jest tylko nieczynnym zabytkiem na terenie śmigielskiego dworca. Zimą dokarmiają zwierzęta. Corocznie podejmują zadania w akcji „Wielkie Sprzątanie Świata”, sprzątając okoliczne lasy.

Tradycją stało się przebieranie harcerzy za kolędników w czasie świąt Bożego Narodzenia i odwiedzanie mieszkańców okolicznych wsi z „Betlejemskim Światłem Pokoju”.

Od kilku lat 2. Środowiskowa Drużyna Harcerska „Słoneczna Gromada” organizuje grę terenową i spotkanie harcerskie w ramach „Harcerskiego Startu”, kontynuując w ten sposób długoletnią tradycję drużyny związaną ze „Świętem Pieczonego Ziemniaka”.


historia regionu-2007-07-10-5

Każdego lata drużyna wyjeżdża na kilkudniowe biwaki, a podczas ferii zimowych na zimowisko. Od 1991 roku harcerze uczestniczą w prawie wszystkich ogólnopolskich rajdach „Zapałka 18” w Międzychodzie, odnosząc tam liczne sukcesy (II miejsce – 1991r, III miejsce – 1993r, III miejsce – 1998r, I miejsce – 2000r, III miejsce – 2002r).

W 1995 roku 2. Środowiskowa Drużyna Harcerska „Słoneczna Gromada” otrzymała „Odznakę Zlotową” od Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej za realizację programu ZHP „Moje Ojczyzny”.

Drużyna bierze czynny udział w życiu Hufca ZHP Śmigiel, uczestnicząc w zlotach, rajdach, turniejach. Dwukrotnie zdobyła puchar, wygrywając „Hufcowy Turniej Gier Świetlicowych”. Otrzymała statuetkę za zajęcie I miejsca w I Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej zorganizowanego przez Centrum Kultury, przy pomocy Komendy Hufca ZHP w Śmiglu. We wrześniu 2006 roku 2. Środowiskowa Drużyna Harcerska „Słoneczna Gromada” zdobyła I miejsce w rywalizacji drużyn harcerskich Hufca Śmigiel w roku szkolnym 2005/2006 i także w 2006/2007. Harcerze brali udział w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej (I miejsce w 2006r. i 2007r.) Zuchy wzięły udział w konkursie dla gromad zuchowych z okazji 100-lecia skautingu, który zorganizowała Chorągiew Wielkopolska.

W kwietniu 2007 r. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae przyznała drużynie dotację w wysokości 6.423 zł na projekt dotyczący stworzenia miejsca wypoczynku oraz budowę boiska sportowego dla mieszkańców Żegrówka, a we wrześniu 2007r. Fundacja im M. Rataja przekazała dotację w kwocie 5.760 zł na organizację kursu języka angielskiego dla harcerzy z Żegrówka.

Na zbiórkach dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, zdobywając stopnie, sprawności zuchowe i harcerskie. Uczą się wielu piosenek, pląsów i zabaw. Uczestniczą w grach terenowych i zawodach sportowych. Poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, które prezentują podczas imprez środowiskowych.

29 września 2007 roku 2 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Słoneczna Gromada” obchodziła dwudziestą rocznicę swojej działalności.


historia regionu-2007-07-10-6

dh hm. Barbara Ławniczak

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu