3 Maja 1926 roku w Śmiglu 17 lutego 2014

„Maj Trzeci świętym pozostał wciąż nam drogowskazem.

Miłości ku Tobie Ojczyzno pozostał wiecznym nakazem”.

Wówczas zwrócono się do społeczeństwa śmigielskiego z następującym przekazem:

„na nadchodzącą uroczystość 3 Maja, która z początkiem zmartwychwstania Polski była tak radośnie obchodzona, w następnych latach zobojętniała w sercach rodaków” i dalej „... cóż ci Polska winna? my sami. W pierwszym rzędzie brak miłości bliźniego, za nią idzie zazdrość, nienawiść etc.” Uświadamiano mieszkańców, że „dzień ten jest nie tylko dniem uroczystości i pochodów, jest on przede wszystkim dniem,
w którym żywo i prawdziwie powinien uzewnętrzniać się patriotyzm i uczucie narodowe...”.

Warto zwrócić uwagę na to, jaki był przebieg uroczystości w Śmiglu.

W niedzielę, 2 maja wieczorem, o godz. 20:00 odbył się capstrzyk Drużyn Harcerskich i Pogotowia. W samo święto przed salą parafialną zebrali się chorążowie i marszałkowie wszystkich towarzystw i cechów wraz ze sztandarami. Po zbiórce wszyscy udali się do kościoła, gdzie zostało wygłoszone okolicznościowe kazanie. Odśpiewano „Te Deum”, jedną zwrotkę hymnu narodowego oraz „Boże coś Polskę”. Po południu w ogrodzie strzeleckim została zorganizowana zabawa taneczna, a wieczorem w sali strzeleckiej dla uczczenia rocznicy 3 Maja przewidziano następujące punkty programu:

a) Występ chóru „Harmonia”,

b) Wykład p. inspektora szkolnego „O Konstytucji 3 Maja”,

c) Wiersz,

d) Przemowa ks. wik. Kutznera. „O znaczeniu Towarzystwa Czytelni Ludowych”,

e) Występ chóru „Harmonia”.

Od 21:30 dalszy ciąg zabawy tanecznej.

Warto też zwrócić uwagę na to, że komitet TCL na pow. śmigielski postanowił aktywnie włączyć się
w organizację uroczystości oraz przeprowadzić w tym dniu zbiórkę pieniędzy na cele kulturalno-oświatowe.

Jan Pawicki

WŚ 4/2013

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu