Kościół w Starym Bojanowie. 17 lutego 2014

O parafii katolickiej wspomniano już w 1389 roku. Istniał wówczas drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja, kryty prawdopodobnie trzciną. Fundatorem kościoła był rycerz z Gostynia - Milan. Przez pewien czas na przełomie XV i XVI wieku kościół znajdował się w rękach innowierców. W 1615 roku został zwrócony katolikom. Podczas wizytacji biskupiej w 1684 roku stwierdzono, że: „kościół w Starym Bojanowie jest pod tytułem św. Bartłomieja apostoła, przed siedemdziesięciu laty z rąk heretyckich odzyskany. Jest z drzewa w tak zwany mur pruski i wali się”. Ze względu na ten stan został w 1738 roku odrestaurowany staraniem Karola Bojanowskiego – generała wojsk koronnych.
Obecnie istniejący kościół został wybudowany w 1849 roku. W 1900 roku dobudowano wieżę. Kościół jest neogotycki, murowany, orientowany i jednonawowy. Prezbiterium jest zamknięte wielobocznie. Wieża została zwieńczona hełmem stożkowym. Okna są ostrołukowe. W kościele znajdują się trzy ołtarze. W ołtarzu głównym umieszczone są rzeźby Matki Boskiej i św. Jana oraz figurki aniołków i krucyfiks z połowy XVIII wieku. Rzeźba przedstawiająca patrona kościoła znajduje się w lewym ołtarzu bocznym. W wyniku przeniesienia po II wojnie światowej siedziby parafii do kościoła poewangelickiego, służy on od wielu lat jako kościół cmentarny. W 1945 roku parafia przejęła dawny kościół ewangelicki, który jest pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Został on wybudowany w 1905 roku. Kościół ten jest budowlą neogotycką, murowany, nieotynkowany, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium. Podmurówka zbudowana jest z ciosów kamiennych. Kościół zwieńczony jest neogotycką wieżą z hełmem. W latach 2003-2007 przeprowadzono generalną renowację, która objęła wszystkie ołtarze (główny oraz boczne), ambonę, posadzkę, ogrzewanie, krzyż, okna zewnętrzne, malowidła na suficie świątyni i płaskorzeźby przy tabernakulum. Przed kościołem znajdują się m.in. dwa zabytkowe drzewa o wysokości około 18 m, t.j. klon pospolity i dąb szypułkowy.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu