Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” 17 lutego 2014

W pierwszym roku działalności uczniowie – członkowie kółka uczyli się tańców towarzyskich, dyskotekowych, poloneza i integracyjnych zabaw tanecznych. Sami szyli swoje stroje do pierwszego występu, który miał miejsce w auli szkolnej, w maju 1983 roku. W miarę upływu czasu do programu wprowadzano coraz więcej tańców narodowych, regionalnych, pieśni ludowych i obrzędów.

Po roku działania dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Nietążkowie zakupiła dla zespołu stroje krakowskie. Pod koniec 1984 roku zespół przyjął nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy”. Okazało się jednak, że wcześniej taka nazwę obrał zespół z Pomorza. Do istniejącej dodano jeszcze „wielkopolscy” i tak od 1985 roku nazwa brzmi „Żeńcy Wielkopolscy”.

Pierwszym poważnym sukcesem było zdobycie pierwszego miejsca reprezentacji Zespołu Szkół Rolniczych w Nietążkowie na I Wojewódzkim Festiwalu Kultury organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, w 1984. Trzon tej reprezentacji stanowił Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”, zdobywając wtedy pierwsze miejsce w kategorii tańców narodowych, regionalnych, przyśpiewek i obrzędów. Później pojawiły się kolejne osiągnięcia i sukcesy, do których należą:
- I miejsce na II Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w 1985 roku,
- I miejsce na Wojewódzkim Turnieju Kultury Szkół organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w 1985 roku,
- I miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca na Festiwalu Kultury Makroregionu Południowo-Zachodniej Polski w 1985 roku,
- II miejsce na III Międzywojewódzkim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku w 1985 roku,
- wyróżnienie na szkolnym Przeglądzie Aktywności Kulturalnej, w kategorii zespołów pieśni i tańca w Myślcu w 1985 roku,
- wyróżnienie w kategorii obrzędów ludowych na I Ogólnopolskiej Giełdzie Programowej Klubów Wiejskich w Myślenicach k. Krakowa w 1985 roku,
- I miejsce na Festiwalu Kultury organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w 1986 roku,
- II miejsce na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku w 1986 roku,
- koncert razem z 13 innymi wyróżnionymi zespołami pieśni i tańca na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, 13.03.1987 roku, z okazji XXX-lecia Związku Młodzieży Polskiej,
- I miejsce na IV Wojewódzkim Festiwalu Kultury organizowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w 1987 roku,
- IV miejsce na V Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej w Przeworsku w 1987 roku,
- dyplom uznania od przewodniczącego „Jednotně rolnickie družstvo MIER družstvo ĦSSP nositel Radu prăce v CIFERI” (Słowacja), w 1989 roku,
- dyplom wojewody leszczyńskiego za zasługi dla amatorskiego ruchu artystycznego w 1987 roku.

W roku 1993 z zespołu odszedł jego założyciel i kierownik Eugeniusz Kurasiński. Kierownikiem i instruktorem zespołu został Rafał Rosolski, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Opiekę nad zespołem (poza szkołą w Nietążkowie, która z Zespołu Szkół Rolniczych przekształciła się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) pełni także: Centrum Kultury w Śmiglu, Urząd Miejski w Śmiglu, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz założone w 2004 roku Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”.

W pierwszych latach działalności zespół opracowywał i prezentował obrzędy i zwyczaje wielkopolskie, za prezentacje których otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Oprócz wybranych tańców i przyśpiewek wielkopolskich zespół w swoim programie artystycznym prezentuje również folklor rzeszowsko-przeworski; lubelski, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, okolic Krakowa i Łowicza oraz polskie tańce narodowe. W ramach swej działalności zespół organizuje co roku „andrzejki”. Uroczyście obchodzi się jedno z najbardziej rodzinnych świat – Wigilię Bożego Narodzenia, jako że członkowie zespołu czują się jak jedna rodzina. Tradycją stały się też bale karnawałowe dla środowiska.

Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” koncertował w Niemczech (1988, 1989, 1993, 1997) Słowacji (1989, 1996, 1998, 2000) Francji (1990, 2000), Włoszech (1998, 1999, 2001, 2005) Szwecji (1988), Rosji (1989), Ukrainie (1995), Węgrzech (1997), Holandii (1997), Danii (2000), Bułgarii (2007) Białorusi (2003) i Grecji (1999). Przyjmował u siebie zagraniczne grupy folklorystyczne i dwukrotnie był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego pod nazwą „Świętojańskie Spotkania Folklorystyczne”. W latach 1998 i 2001 otrzymał granty z programu „Młodzież” na organizację „Młodzieżowych Spotkań w Nietążkowie”. Ważnym wydarzeniem w historii zespołu było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w czerwcu 1998 roku na placu św. Piotra w Watykanie.

Zespół jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

E.K.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu