Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w II półroczu 1921 roku 17 lutego 2014

W pierwszych dniach lipca 1921 roku ukazało się następujące ogłoszenie: „Nagroda 20 tysięcy mk od Zarządu Dóbr Koszanowo dla tych, którzy wskażą złodziei, którzy 6/7.7. skradli 2 pary szorów wyjazdowych, 1 parę z okuciem mosiężnym z pokrywką słoneczną oraz klapy straszydłowe z laki, z 7 zębatą koroną miedzianą, czołowe czerwone wstążki, 2 pary okucia niklowe ze słoneczną pokrywą i okrągłe klapy straszydłowe z laki oraz czarno żółte czołowe wstążki.”

Tworzeniu i rozwojowi polskiego życia gospodarczego poświecone były takie informacje jak: „Towarzystwo Przemysłowe w Śmiglu urządziło w niedzielę 10.7. wycieczkę naukową do Przysieki w celu zwiedzenia i zapoznania się z wyrobami przemysłu rodzinnego w nowopowstałej fabryce garnków i butelek” albo: „wczorajszy jarmark, który odbył się w Śmiglu nie był tak ożywiony, jak to na tę porę roku przypada. Przekupniów z towarami bławatnymi było aż za wiele, nasze gosposie wykupywały ten drogocenny towar płacąc 200-300 mk więcej na metrze jak w sklepie, bo im się zdawało, że na placu można kupić taniej, tymczasem przekonały się, że „mądry Polak po szkodzie”.

Z innych wiadomości gospodarczych można było się dowiedzieć, że: „dyrekcja Kolei Powiatowej od 1.9. podnosi taryfę towarową o 50%, a osobową o 100%”. Ciekawą informacją było także to, że: „piekarnia Ignacego Kaźmierczaka ze St. Bojanowa przyjmie mąkę na zamianę chleba. Za centnar mąki wyda 130 funtów chleba”.

Cieszono się z tego, że: „18.8. poświęcono nowe lokale śmigielskiego „Rolnika”. Uroczystościom przewodniczył ks. prob. Marciniak z Czacza – przewodniczący Rady Nadzorczej”.

Trosce o rozwój życia gospodarczego towarzyszyły także liczne imprezy kulturalne. Ich przykładami mogą być takie wydarzenia, jak: „10.9. odbył się w sali strzeleckiej wspaniały popis uczennic nauczycielki muzyki i śpiewu p. Weber ze Śmigla. Bogaty program obejmował 3 części”, a „31.12. Śmigielskie Koło Inwalidów Wojennych urządzi w St. Bojanowie na sali p. Mingego zabawę oraz przedstawienie „Prawica i Lewica”. Na 30.12. zapowiadano interesujący wykład p. Bernarda Ksolla - uczestnika 3 powstań śląskich. Z wydarzeń towarzyskich odnotowano ślub dyrektora „Zgody” w Śmiglu - Kazimierza Wojciechowskiego z panną Marią Ziegler.

W tym okresie miały miejsce także smutne wydarzenia. Należała do nich m.in. śmierć ks. Felicjana Rybickiego, który jako wikary był przez 16 lat prezesem Towarzystwa Przemysłowego w Śmiglu, a 26 lat jego prezesem honorowym. 20 grudnia, w wieku 52 lat, zmarł także ks. prob. Ludwik Cichowski – dziekan śmigielski, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Śmiglu i prezes Rady Nadzorczej „Rolnika”.

Na scenie politycznej ważnym wydarzeniem, które znajdowało swoje miejsce w prasie były przeprowadzone 18 grudnia wybory do Sejmiku Powiatowego.

Jan Pawicki

WŚ 3/2014

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu