Z dziejów Przysieki Polskiej 17 lutego 2014

W 1444 roku właścicielem Przysieki Polskiej zostaje Jędrzej Borek Jaszkowski, od którego wioskę kupili Łodziowie z Bnina Śmigielscy. Z ich rąk miejscowość przejmuje pleban Piotr Kluczewski z Kluczewa. Po konfiskacie majątku przez króla w 1497 roku Przysieką władają Nowińczycy Przysieccy. Ostatnim z nich, zmarłym bezpotomnie, był Stanisław. Kolejny właściciel to Jan Ostoja Gajewski, który zmarł w 1595 roku. Gajewscy władają Przysieką do czasu sprzedaży wsi przez Antoniego Ostoję Gajewskiego, starostę kościańskiego i łęczyckiego, Jakubowi Łodzia Szołdrskiemu. Wspomniany Gajewski zmarł w 1775 roku. Za czasów Wiktora Szołdrskiego majątek został wystawiony na sprzedaż, co groziło przejęciem go przez Niemców. Ostatecznie wieś kupili Żółtowscy. W 1848 roku Przysieką Polską władał Marceli Żółtowski z Czacza.
Wieś wymieniona jest w aktach ziemskich z 1662 roku, kiedy to na żądanie rodziny zmarłego syna kmiecego woźny sądowy był na jego pogrzebie i przywoływał do odpowiedzialności Seweryna Kęrzyckiego. Przysieka Polska nie była dużą wioską, bo w 1885 roku liczyła 13 domów, w których mieszkało 77 osób. W miarę upływu czasu miejscowość powiększała się i w dniu 30.9.1921 roku miała 16 domów, zamieszkałych przez 138 osób, natomiast 9.12.1931 roku domów było już 21, zamieszkałych przez 169 osób.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu