Z dziejów Śmigla 14 grudnia 2016

Artykuł nosił tytuł „Ród Leszczyńskich na Śmiglu”. Pierwsza jego część przedstawiała się następująco: „W wieku 15-tym i 16-tym należał Śmigiel do magnackiego rodu Leszczyńskich herbu Wieniawa. W/g tradycji ród Leszczyńskich wyprowadza się od przybyłych z Dąbrówką Czechów, którym Mieszko I darował wielki dobra w ziemi wschowskiej. Od wsi Leszczyny przyjęli oni nazwisko Leszczyńskich. Z tego rodu posiedzicielami Śmigla byli: Rafał III Leszczyński kasztelan przemęcki, który w roku 1521 nabywa od swego wuja Wojciecha Śmigielskiego część Śmigla. W roku 1530 zamienia się Rafał Leszczyński ze Śmigielskimi na część Śmigla, Nietążkowa, Popowa za dopłatą 1000 rzywien. Rafał III założył w Śmiglu kościółek św. Ducha w roku 1541. Rafał III zmarł w 1560 roku. Wacław I Leszczyński syn kasztelana przemęckiego Rafała III był dziedzicem Śmigla i Nietążkowa, z których w 1565 roku zrezygnował na rzecz Jana Cikowskiego za cenę 12 tysięcy złotych polskich. Zmarł w 1565 roku. Wacław II Leszczyński, syn kasztelana przemęckiego Rafała III, hrabia na Lesznie, był dziedzicem Śmigla, wsi Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi i Koszanowa. Dobra te otrzymał od króla polskiego w roku 1623 po zamordowaniu przez Arciszewskich ówczesnego posiedziciela Śmigla Jarosława Brzeźnickiego. Wacław Leszczyński zmarł w 1628”.

cdn.

Jan Pawicki

Ciekawostka

17 września 1936 roku w „Głosie Leszczyńskim” zamieszczono następującą informację: „Herb miasta Śmigla zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”.

WS 5/2016

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu