Trąbią już 15 lat! 17 lutego 2014


Pierwsze spotkanie odbyło się w sali Urzędu Miasta, przy skromnym udziale 3 muzyków, którzy przyszli już z własnymi instrumentami. Natomiast spotkanie, na którym popłynęły pierwsze dźwięki odbyło się 9 marca 1977 r. w domu harcerza. Partytury dostarczył pan Mieczysław Smelkowski. Oprócz niego w tej próbie uczestniczyli m.in. pp Paweł Smelkowski (jego syn) – puzon, Tadeusz Mueller – tuba, Maksymilian Habernik, Włodzimierz Pawłowski – trąba, ś.p. Wiesław Szulc – trąbki, Czesław Nadolny – baryton, Jerzy Ratajczak – żele, Władysław Kaźmierczak – trąbka, Stanisław Handke i Jerzy Gołembski – klarnety, Mieczy6sław Nyczka – tenor.
Orkiestra w pierwszym swym oficjalnym występie uświetniła pochód 1 Majowy w 1977 r., a rok później wzięła udział w wojewódzkim przeglądzie dętych orkiestr strażackich w Śmiglu – zdobywając puchar.
Od początku orkiestrę prowadził kapelmistrz Jan Nowicki. W latach 1981-83, ze względu na jego urlop orkiestrą kierował pan Tadeusz Mueller, który i obecnie pełni rolę II-go kapelmistrza orkiestry i gospodarza.
Przez 15 lat działalności orkiestry, przez zespół przewinęło się 51 muzyków. Obecnie orkiestra liczy 28 członków grających. W tym roku z okazji jubileuszu do zespołu dodatkowo włączono 6 osobową sekcję werblistek.
Przeważająca liczba osób, które dochodziły do orkiestry, to jej wychowankowie, z którymi prowadzono naukę gry od podstaw. Spośród nich dziś w orkiestrze grają pp. Jarosław Mueller, Krzysztof Błażyczek, Maciej Halasz, Michał Skrzydlewski, Tomasz Wasilewski, Andrzej Ziegler, Rafał Jakubowski, Piotr Kaźmierczak, Sebastian Nowicki, Adam Fęglerski, Michał Cichoszewski, Krzysztof Dworczak, Piotr Konieczny, Grzegorz Konieczny, Wojciech Spławski, Maciej Kędziora, Miron Jankowski, Dominik Gabryel.
Najwięcej pracy w naukę gry na instrumentach włożyli: Mieczysław Smelkowski, Jan Nowicki, Władysław Kaźmierczak.
W ciągu 15 lat istnienia orkiestra brała udział w wojewódzkich przeglądach i prezentacjach orkiestr strażackich: dwukrotnie w Lesznie, a ponadto w Śmiglu, Kościanie, Górze. Poza tym uświetniała, na terenie gminy i nie tylko uroczystości strażackie, kościelne i inne. Średnio na rok kalendarzowy przypadało 17 występów orkiestry.
Od początku istnienia orkiestry do dziś – społeczną funkcję kierownika orkiestry z ramienia OSP pełni pan Józef Rusek. Natomiast do grających do dziś weteranów orkiestry należą pp. Mieczysław Nyczka, Władysław Kaźmierczak, Paweł Smelkowski, Stanisław Handke, Stanisław Marzec, Andrzej Wolnik, Jerzy Ratajczak, Maksymilian Habernik.
Przez cały czas swego istnienia orkiestra dęta borykała się z trudnościami w pozyskaniu instrumentów, mundurów, materiałów repertuarowych itp. Spośród sponsorów, którzy w minionym okresie łożyli na jej utrzymanie wymienić należy Urząd Miasta I Gminy Śmigiel, MGOK (obecnie Centrum Kultury), Szkołę Podstawową Nr 2, OSP, SKR. W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie pp. Henryka Majchrzaka i Józefa Ruska w pozyskaniu pierwszych instrumentów.
Praca w zespole orkiestrowym jest działalnością społeczną i honorową. Na szczególne uznanie zasługują członkowie orkiestry dojeżdżający na próby – odbywające się raz w tygodniu – spoza Śmigla. Do nich należą pp. Władysław Kaźmierczak, Piotr Konieczny i Grzegorz Konieczny – dojeżdżający z Bronikowa, Maksymilian Habernik dojeżdżający z Czempinie a w minionym okresie – pan Czesław Nadolny z Czacza i pan Jarosław Borkowski dojeżdżający z Machcina.
Zespół muzyczny – Orkiestra Dęta OSP w Śmiglu – to wielka rodzina. Przez 15 lat muzykowania w zespole nawiązały się więzi przyjaźni, koleżeństwa, odpowiedzialności za zespół.
Wytworzyła się tradycja. I tak m.in. orkiestra uświetniła muzyką uroczystości ślubu członka orkiestry, pamięta o imieninach. Orkiestra uczestniczy w ostatniej drodze swego zmarłego członka.
Przypomnijmy tu tych, którzy grali w naszej orkiestrze póki im sił i zdrowia starczyło a odeszli z grona żyjących: śp. Edmund Szwarc, śp. Wiesław Szulc, śp. Jan Zarabski i ostatnio pożegnanego seniora orkiestry śp. Wilhelma Habernika.
Na miejsce tych co odchodzą muszą przychodzić młodzi. Zapraszamy zatem tych co kochają muzykę do nauki gry na instrumentach dętych i przyłączenia się do naszego grona, bo... „jest w orkiestrach dętych jakaś siła...”
(tytuł pochodzi od redakcji)

Kapelmistrz Jan Nowicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu