30 lat minęło… 17 lutego 2014

„No i tak to się zaczęło”

Przez 30 lat swojego istnienia orkiestra towarzyszyła (i nadal towarzyszy) wszystkim ważniejszym wydarzeniom w mieście i gminie Śmigiel oraz uświetniała wiele uroczystości świeckich jak i kościelnych. Uczestniczyła kilkanaście razy w przeglądach orkiestr dętych oraz w Świętach Pieśni i Muzyki organizowanych przez oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Brała również udział w wielu imprezach na terenie swojego województwa. Przez jej szeregi przewinęło się kilka pokoleń muzykujących śmigielaków.

Z biegiem lat, pod wodzą swojego kapelmistrza pana Jana Nowickiego, zespół zmieniał swoje oblicze. To on powiększył grono członków orkiestry, werbując dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach dętych. I tak w ostatnich latach zespół przerodził się w Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP. W latach 90-tych do męskiego jeszcze wówczas grona dołączyła mocna grupa urodziwych werblistek. Z czasem przestały one być jedynymi dziewczynami w orkiestrze. Był także okres, że przed zespołem popisywała się grupa taneczna.

Obecnie orkiestra liczy ponad 40 członków. Jej trzon stanowią chłopcy i dziewczęta, uczniowie Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ś-lu, uczniowie szkół średnich i studenci. Wśród nich są laureaci konkursów młodych instrumentalistów.

Indywidualne sukcesy muzyków przyczyniają się do podnoszenia poziomu gry całego zespołu. Świadczą o tym liczne pochwały wypowiadane przez znawców i twórców muzyki, kierowane pod adresem jubilatki.

W ostatnich latach orkiestra zaczęła odnosić swoje pierwsze poważne sukcesy: Srebrne Pasmo w III Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru – Leszno 2004, Srebrny Róg w IV Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru – Leszno 2005. W V Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru – Leszno 2006 zespół zdobył nagrodę GRAND PRIX. Orkiestra brała także udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Frankfurt n.Odrą – Słubice 2005.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Śmiglu posiada bardzo szeroki repertuar różnych rodzajów muzyki: marszowej, kościelnej, klasycznej, rozrywkowej i okolicznościowej.

Wszystkich członków zespołu łączy miłość do muzyki. Swoim dorobkiem orkiestra wnosi wkład w promowanie muzyki dętej na terenie swojego województwa i nie tylko.


historia regionu-2007-07-04-1

 

historia regionu-2007-07-04-2

I.W.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu