Jeszcze o powstańcu wielkopolskim Czesławie Witaszku (2) 17 lutego 2014

Ustalając listę poległych powstańców, korzystałem z różnych materiałów i źródeł, m.in. z Jednodniówki, która ukazała się w 1972 r. p.t. „Udział Ziemi kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19”, z pracy zbiorowej wydanej pod red. prof. Bogusława Polaka „Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19”, a także materiałów archiwalnych, które pozwoliły zweryfikować niektóre informacje zawarte w tych opracowaniach. We wspomnianej pracy zbiorowej znajduje się wykaz powstańców. Wśród nich figuruje nazwisko Czesława Witaszka i uwaga, że w boju pod Osieczną został zatruty gazami bojowymi. Ten nieprecyzyjny zapis i jak się okazuje nie jedyny, bo również wcześniej podany przez H. Zbierskiego, przyczynił się do nieuzasadnionego stwierdzenia, że Czesław Witaszek w wyniku tego zatrucia zginął.
Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że przy konstruowaniu takich list zdarza się niestety, że z różnych przyczyn – mimo staranności pomija się niektóre osoby, a inne, co zdarza się rzadziej, są wymieniane.

Ps. W opracowaniach dot. osób odznaczonych orderem Virtuti Militari brakuje nazwiska sierżanta Walentego Janickiego, sołtysa z Morownicy. Odznaczenie przyznano pośmiertnie w 1921 r. Czy ktoś ma bliższe dane dot. tej osoby?

Jan Pawlicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu