Z dziejów Sączkowa 17 lutego 2014

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od nazwiska osadnika Sączek. Jako właściciel w 1307 roku występuje Piotr Sączkowski. Kolejnymi właścicielami wymienianymi w źródłach byli w latach 1388-1393 Michał i Mikołaj Ubisławicze. Michał był synem Ubisława z Koszanowa. Jako jeden z kolejnych właścicieli wymieniany jest Wojciech Strzeżysław Rogala Paruszewski, od którego wieś nabył król Władysław Jagiełło. Król w 1408 albo 1409 roku przekazał wieś cystersom z Wielenia. Od zakonników wieś przeszła we władanie Radomickich. Stało się to prawdopodobnie w XVII wieku. W 1754 roku właścicielem został generał i wojewoda inowrocławski Władysław Szołdrski. Po nim schedę w 1793 roku przejął syn Jakub, który był starostą rogozińskim. Po śmierci Jakuba w 1830 roku naczelny prezes prowincji poznańskiej Flottwel przyczynił się do sprzedaży całych dóbr sączkowskich i od tego czasu Sączkowo stało się wsią gospodarską. Warto nadmienić, że w dokumentach z 1580 roku w Sączkowie występuje Wojciech Bagrowski, który miał w swoim posiadaniu 2 łany i 1 zagrodnika. Wielki Słownik Geograficzny z 1881 roku podaje, że we wsi istniało wówczas 50 domów, w których mieszkało 451 osób. Spisy powszechne przeprowadzone w okresie II Rzeczpospolitej wykazały, że dane te dość istotnie się zmieniły. I tak w dniu 30 września 1921 roku w Sączkowie było 78 domów zamieszkałych przez 508 osób. 10 lat później, 9 grudnia 1931 roku liczba domów zwiększyła się o 1 i wynosiła 79 z 459 mieszkańcami.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu