Ziemia śmigielska w I półroczu 1922 roku w kronice „Orędownika Śmigielskiego”. 17 lutego 2014

Bogata była informacja o działalności kulturalnej. W niedzielę, 15.01 Koło Inwalidów Wojennych urządzało w Strzelnicy przedstawienie amatorskie w 3 aktach pt. „Prawica i Lewica”, po którym odbyła się zabawa z tańcami. Koło Śpiewu „Lutnia” zorganizowało w niedzielę, 12.02 w Strzelnicy przedstawienie „Okrężna” – komedię w 2 aktach. Podczas przerw członkowie chóru dali popis śpiewu. Towarzystwo Śpiewaków Polskich „Harmonia” informowało, że lekcja śpiewu odbędzie się w szkole wydziałowej 13.02 o godz. 1930 dla chóru żeńskiego, a o godz. 2030 dla chóru męskiego. Miejscowe Bractwo Kurkowe zapraszało na uroczystość królewskiego strzelania. Uroczystość miała być uświetniona udziałem orkiestry żółtych ułanów z Leszna.13.01 ukonstytuowała się w Śmiglu Rada Powiatowa Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich z ks. dziekanem Marciniakiem jako prezesem i Władysławem Piochem jako zastępcą. Na początku roku powołano nowy zarząd „Sokoła”. Prezesem został Władysław Pioch, zastępcą Ignacy Walenciak, a sekretarzem Czesław Abt.
Bogato reprezentowany był w gazecie dział reklamy.

Atelier dla sztucznych zębów z kauczuku i metalu.
Korony – mostki – plombowanie.
Specjalność.
Wyrywanie zębów, prawie bez bólu.
Paweł Cieniński – technik dentysta
Przy kościele katolickim.

Codziennie świeży olej do jedzenia,
Po jak najniższej cenie
Poleca
Drogeria Poznańska
St. Kotecki Śmigiel

Kamień mydlany poleca Drogeria M. Stachowiak w Śmiglu”

W czasopiśmie znajdowały się informacje o ciekawych wydarzeniach towarzyskich. 17.01 we wtorek pobłogosławiony został związek małżeński pomiędzy p. Stanisławem Cybulskim a panną Marią Łukomską, córką znanego i cenionego obywatelstwa Witoldów Łukomskich, którzy zamiast osobnych zawiadomień o ślubie złożyli 10 tys. marek na budowę pomnika św. pamięci ks. Cichowskiego. „Orędownik” informował o działalności kolejki śmigielskiej. Dyrekcja kolejki donosiła, że z powodu zamieci śnieżnych ruch pociągów został wstrzymany do odwołania. 7.02 z tego samego powodu wstrzymano ponownie ruch. Społeczeństwo zostało poinformowane, że spis powszechny wykazał, że 30.9.1921 roku w powiecie śmigielskim mieszkało 38 589 osób, w tym 33 598, tj. 78,8% osób narodowości polskiej. W samym Śmiglu mieszkały 5 594 osoby, w tym 4 604 Polaków, tj. 82,3% ogółu ludności. Liczne były wówczas informacje kryminalne:
W Konojadzie ujęto zbrodniarza, który systematycznie podpalał gospodarstwa. Okazał się nim pierwszy ławnik i stróż gminny, który przyznał się do 10 podpaleń. Wezwanie
Dnia 15 stycznia wyciągnął mi pewien osobnik z kieszeni portfel z pieniędzmi. Działo się to pomiędzy szkołą katolicką a gospodą p. Celmsa. Wzywam tedy tego pana, aby do dni 4-ech zwrócił te pieniądze pod literę P.G. do redakcji, w przeciwnym razie oddam sprawę na drogę sądową.
Przedwczesna radość
W nocy z soboty na niedzielę włamano się za pomocą wycięcia okna ze strony ogrodu starosty p. Kopczyńskiego do chlewu, gdzie znajdował się drób do chowu, z którego skradziono 9 kur i 2 indyki. Bezczelni złodzieje pozostawili na miejscu czynu karteczkę z napisem „Twoje kurki będziemy dziś zjadać oraz wszelkie inne rzeczy”. Śledztwo ujawniło sprawców, których policja zastała przy skubaniu drobiu.

Redaktorzy przytaczali ciekawe i aktualne powiedzenia. Czy nie aktualne również dzisiaj?
- Z prawa dziś diabli śmieją się do rozpuku.
- Po drabinie bezprawia wdrapać się najłatwiej.
- Nie rozwijaj żagli, póki kotwice na dnie, bo połamiesz maszty, a nie ruszysz z miejsca.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu