Dzieje rodu Śmigielskich – poszukiwania 24 sierpnia 2015

Pani Danuta szukając informacji o swoich przodkach natrafiła na naszej stronie na artykuł Jana Pawickiego z 2013 roku pt. „Dzieje Śmigla” w którym autor napisał W dokumencie z 1435 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa „miasto Śmigiel”. Według opinii nauczyciela szkoły średniej dr Hugo Maritza, mieszkającego obecnie w Poznaniu, a wyrażonej w Historycznych Zeszytach Miesięcznych dla Prowincji Poznańskiej (1901) nr 1, nazwa Śmigiel pochodzi od istniejących już wówczas wiatraków – śmigła (skrzydła wiatraków), nie od rodziny Śmigielskich”

Nawiązując do tego artykułu, pani Danuta udostępniła nam treść wywodu rodowego, która jest bardzo ciekawa, aczkolwiek jak sama napisała „są jeszcze luki w maszynopisie ponieważ mamy trudności z odczytaniem słabej widoczności atramentu w rękopisie”.

Oto treść wywodu rodowego:

1474. Andrzej ze Bnina, stryjeczny brat Macieja, był Biskupem Poznańskim królowi Kazimierzowi/ Jagiellończykowi/

był przypodobany, w religii gorliwym, w kilkuset koni.......najechał ministrów husy..... pobrał na rynku w Poznaniu spalił; od iakowego aktu Opalenicę zbudował i oną Andrzejowi ze Bnina Śmigielskiemu bratu stryjecznemu darował. Kościół Maryi Panny w Poznaniu fundował i w 1474 roku datował.

1457. Andrzej ze Bnina Śmigielski, brat Macieja – wojewody Poznańskiego, był kasztelanem Kamieńskim. Miał on  synów; Mikołaja i Piotra.

1493. Mikołaj wziął działem Opalenicę, Plasków? Dzierzków i pół Śmigla;

potomstwo iego Opalińskiemi nazywać się poczęło, lubo i samego Mikołaja zwano też Bnińskim.

1493. Piotr brat Mikołaja, dostał z działu Bnin, Radeczno, pół Śmigla; był on sędzią Poznańskim, miał trzech synów

jeden  miał Bnin – od tego dom BNIŃSKICH

drugi  miał Radowo – od tego dom Radowskich

trzeci miał Śmigło – od tego dom Śmigielskich przezwał się z jakowego rodzaju potomstwa ich, od dnia pod temi nazwiskami cztery formują domy; każdy ma oddzielną od następnego rodu Genealogię i świetną stanu swego dostojność.

W swoim liście pani Danuta pisze:

„Moją linię genealogiczną rozpoczęłam od prapradziadka Michała Śmigielskiego syna Jana (ur. około 1810) dziedzic Żar, herbu Łodzia ,ożeniony z Apolonią Lachowicką Czechowiczówną herbu Ostoja. Drzewo genealogiczne tworzę na podstawie historii rodu z XIX i pocz. XX w., spisane przez wnuki i prawnuki Michała Śmigielskiego (Trzeciaka i Kalinowskiego)

Zachodzę w głowę czy można odtworzyć losy migracji przodków, ponieważ Żary w parafii i gminie Kobylnik (Narocz) to obecnie Białoruś, A kościół nie ma akt metrycznych urodzeń ani zgonów. Brak nazwiska rodowego matki Michała i wiele innych niewiadomych utrudnia moje poszukiwania.”

Być może znajdzie się ktoś, kto mógłby pomóc pani Danucie Antkowiak w jej poszukiwaniach. Ludzi poszukujących swoich przodków jest przecież bardzo dużo, każdy z nich ma jakieś okruchy informacji, które zebrane razem mogą dać konkretny obraz. Prosimy o kontakt na maila Centrum Kultury – ck@ck-smigiel.pl

M.D.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu