Migawki z życia w przedwojennym Śmiglu 17 lutego 2014

Różnej wagi są te informacje. O jednych pamięta się długo, o innych szybko zapomina. O tym, co działo się 70 – 80 lat temu, czym żyli wówczas ludzie, możemy dowiedzieć się z różnych dokumentów a także ówczesnej prasy. Śmigiel w latach dwudziestych XX wieku był stolicą powiatu, który wydawał – podobnie jak inne tego typu jednostki administracyjne- - Orędownik Powiatowy, określany jako urzędowy organ powiatu śmigielskiego. W 1920 roku pierwszy egzemplarz tego czasopisma ukazał się w czwartek, 1 stycznia. Oprócz wiadomości typowo urzędowych, zawierał także bardzo ciekawe informacje i ogłoszenia prywatne, prezentowane często w języku polskim i niemieckim.

Warto przedstawić niektóre z nich:

Dentysta
P. Cieciński, Śmigiel – Rynek – Wschód, ul. Strzelecka
Wprawianie sztucznych zębów z metalu i kauczuku.
Korony – mosty.
Ciągnięcie zębów bez bólu.
Plombowanie.
Jak najostrożniejsze postępowanie.
Ceny umiarkowane.

Czytając tę reklamę, ma się pewność, że strach i obawa przed wizytą u stomatologa nie jest domeną tylko ludzi współczesnych.

Pokłosiem sylwestrowej zabawy jest następujące ogłoszenie:
W wieczór Sylwestra zamieniono w garderobie domu strzeleckiego brunatny ulster.
W zamian pozostał pod nr 49 ciemny płaszcz z kołnierzem aksamitnym.
Właściciel tego płaszcza został z mej strony wypośledzony; wzywam tego pana do odebrania jego za zwróceniem zamienionego ulstra najpóźniej do 10.1.20, w przeciwnym bowiem razie musiałbym utrzymywać, iż został umyślnie skradziony i byłbym zniewolony sprawę oddać do sądu.
Barth, Dom Strzelecki.

W pierwszym numerze nie mogło zabraknąć życzeń noworocznych, które złożyła czytelnikom Drukarnia R. Schmerbache - wydawca Orędownika.

Na łonie nowego roku składamy wszystkim naszym interesantom, współpracownikom i czytelnikom jak najserdeczniejsze życzenia.

Wiele informacji i ogłoszeń dotyczyło działalności rolniczej, np.:
Rzeźnikom wolno do wędzenia lub solenia od osób prywatnych odebrane i przez żandarmów aresztem obłożone mięso, okrasę i kiszki wydać tylko za przekazem wystawionym przez tutejszy Urząd Gospodarczy.
Kopczyński
Starosta

U jednej krowy, zabitej 27 listopada przez rzeźnika Knaflewskiego w Śmiglu, a kupionej od stróża Gbiorczyka w Gniewowie, stwierdził weterynarz powiatowy zarazę płuc.
Śmigiel Wschód, dnia 24.12.1919
Komisarz Obwodowy
Pioch

Mam bardzo czułego psa domowego do sprzedania
H. Zimmermann
Gospodarz, Śmigiel

W Orędowniku zamieszczona została także odezwa gen. Henrysa w sprawie werbunku zdemobilizowanych żołnierzy polskich do robót we Francji, a kolejna informacja władz wojskowych głosiła:

Inspekcja Artylerii Frontu donosi, że wobec nadmiaru w artylerii koni ciężkich powołane będą komisje, które zamieniać mogą ciężkie konie artyleryjskie na lżejsze o znacznej wartości u osób cywilnych.
Gen. ppor.
Kędzierski

W związku z mijającą w tym roku 80. rocznicą reformy ministra Grabskiego, wprowadzającej m.in. w miejsce marki polskiej nową walutę, tj. złotego polskiego, warto przypomnieć na przykładzie śmigielskim warunki, w jakich reforma była przeprowadzana i szalejącą wówczas inflację. Otóż w kwietniu 1923 roku za przejechanie 1km furmanką jednokonną żądano 2500 mp, a dwukonną 3000 mp. W styczniu 1924 roku opłata ta wynosiła już odpowiednio 500 i 500 tys. mp. Po zmianie pieniądza w październiku 1924 roku obowiązująca w Śmiglu stawka za przejazd 1km furmanką jednokonną wynosiła 0,30 zł, a dwukonną 0,50 zł. Czytając dzisiaj te napisane często barwnym, ale dla nas zrozumiałym językiem wiadomości, mamy obraz tego, jak żyli nasi przodkowie.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu