Śmigiel w kronice „Głosu Śmigielskiego” w 1936 roku 17 stycznia 2018


Miesiąc wrzesień obfitował w różne spotkania i uroczystości: 4 września odbyło się w harcówce Walne Zebranie Kręgu Starszo-harcerskiego, gdzie wybrano nową Radę Kręgu. Drużynowym został J. Karpiński. Za naczelne zadanie uznano pracę w terenie.
Ważnym wydarzeniem była także pielgrzymka do Górki Duchownej, która wyruszyła ze Śmigla 3 września pod przewodnictwem kleryka Karpińskiego w liczbie około 1500 osób. Mszę św. w intencji parafian odprawił ks. prob. Nowak. Społeczeństwo Śmigla serdecznie witało wracających pielgrzymów przez „rzęsistą iluminację okien, puszczanie rac i ogni bengalskich”. Do Śmigla przybył cyrk „Eldorado”, którego występy cieszyły się dużym powodzeniem. Na szczególne uznanie zasługiwały akrobacje, zwłaszcza 7-letniej dziewczynki, które swym artyzmem budziły podziw widzów.
17 września wracał przez Śmigiel po zakończonych manewrach 55 pp. z Leszna, który dziatwa i tut. mieszkańcy witali owacyjnie, wręczając kwiaty i wznosząc okrzyki „Niech żyją”. Z dniem 1 października, po 11-letniej dzierżawie Strzelnicy Bractwa Strzeleckiego dotychczasowy dzierżawca, p. Władysław Loga Śmigiel w kronice Jan Pawicki, regionalista gminy Śmigiel przedstawia historię miasta zamieszczoną na łamach kroniki „Głos Śmigielski” z 1936 roku. zrezygnował z pracy i został właścicielem hotelu dawnej „Ameryki”. Nowym dzierżawcą strzelnicy został p. Leon Jarzębowski. Powszechnym w tym czasie było w Śmiglu narzekanie na klęskę nawiedzających miasto żebraków, którzy przyjeżdżali z byłej Kongresówki i uprawiali swój proceder wśród kupców i rzemieślników. Zdarzały się wypadki odwiedzin mieszkań przez kilka osób jednocześnie i natarczywego domagania się pieniędzy. Z gazety można było się także dowiedzieć, że w 1934 roku mieszkało w Śmiglu 3726 osób, a od 1 stycznia1936 roku 4 010, z tego 3535 katolików, 471 ewangelików i 4 żydów.
Jan Pawicki

WŚ 1/2017

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu