Śmigiel w kronice Orędownika Śmigielskiego w I półroczu 1926 roku 17 lutego 2014

W lutym jubileusz 35 lat pracy zawodowej obchodził Julian Tyczka, kierownik drukarni oraz redaktor „Orędownika Śmigielskiego”. Urodził się w 1876 roku we Lwowie, gdzie w późniejszym okresie pracował w redakcji „Dziennika Polskiego” a następnie był dyrektorem drukarni „Mieszczańskiej” we Lwowie i drukarni „Poturalskiego” w Krakowie. Po I wojnie światowej kierował drukarnią J. Czarneckiego w Krakowie. W 1920 roku przeniósł się do Śmigla, gdzie został kierownikiem drukarni „Orędownika Śmigielskiego”. Redaktor miał duże poczucie humoru, dzieląc się z czytelnikami takimi myślami:
„Kto to jest redaktor? – Jest to istota nie umiejąca trzymać języka za zębami i trafiająca wskutek tego często za kratki.
„Kto to jest redaktor odpowiedzialny? – Jest to parawan dla wstydliwych współpracowników i współpracowniczek.
Co to jest artykuł wstępny? – Są to halucynacje niewyspanego redaktora.
Co to są inseraty czyli ogłoszenia? – Są to najmłodsze dzieci redakcji, więc też... najdroższe.
Co to jest administracja? – Jest to instytucja, która się lepiej ma w zasadzie aniżeli wszyscy redaktorzy z drukarnią razem wziąwszy”.
W dniu 7 marca odbył się w sali strzeleckiej koncert wokalno-instrumentalny, z którego dochód przeznaczono na odnowienie kościoła farnego w Śmiglu. W koncercie wzięli udział artyści operowi p.p. Krystyna Handkówna i Skórzanek. W kwietniu Towarzystwo Miłośników Sceny zaprezentowało publiczności przedstawienie „Na zawsze”. Dochód był przeznaczony także na remont fary.
29 marca zmarł w wieku 89 lat długoletni dyrektor Banku Ludowego w Śmiglu Adam Liszewski, a 5 kwietnia zmarł w wieku 32 lat Jan Skrzypczak, zawiadowca stacji Kolejki Powiatowej w Śmiglu.
Uroczysty przebieg miały w Śmiglu wydarzenia związane z 25. rocznicą strajku szkolnego we Wrześni (1901-1926). Wiele miejsca na łamach gazety, a więc i opis wydarzeń, i komentarze o nich zajmowały wypadki majowe, t.j. przewrót dokonany przez Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniach tych ponieśli śmierć żołnierze pochodzący z Ziemi Śmigielskiej.
W czerwcu odnotowano uroczystości związane z 30. rocznicą powstania w Śmiglu Towarzystwa Robotników Polskich. W gazecie pojawiły się także pierwsze pogłoski o planowanej likwidacji powiatu śmigielskiego.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu