Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego w II półroczu 1920 roku 17 lutego 2014

Dowiedzieć się można było wielu ciekawych rzeczy. Kilka z nich przytoczę:

W lipcu 1920 roku, w szkole włościańskiej w Nietążkowie słuchaczki ukończyły swój pierwszy jedenastomiesięczny kurs, który zakończył się egzaminem i wystawą obejmującą pięć działów:

I objął: szycie, sporządzanie, pranie i prasowanie bielizny,

II: konserwy i pieczywo,

III: mleczarstwo, drób itp.,

IV: produkty ogrodnicze i prace ogrodnicze,

V: wyroby tkackie, a przede wszystkim przeróbka lnu i wełny.

W jednym z numerów „Orędownika Śmigielskiego” znalazło się patriotyczne wezwanie:

Pobudko dzwoń! Na koń! Na koń!

Nie damy Ojczyzny – nie!

Pobudko dzwoń! Pod broń! Pod broń!

Niech idzie ojciec, mąż i syn,

Niech idzie córka, żona –

Dziś obowiązkiem naszym Czyn,

Kiedy Ojczyzna zagrożona!

W dniu 8 sierpnia 1920 roku odbył się w Śmiglu wielki wiec z udziałem burmistrza Marona, który apelował o wstępowanie do Ligi Obrony Ojczyzny. Rezultatem ofiarności mieszkańców Śmigla było podziękowanie złożone na ręce p. Łukomskiej przez dowódcę Szpitala Wojskowego w Lesznie za dostarczenie m.in. 9 funtów masła, 340 jaj, 400 funtów ziemniaków, 3 funtów grzybów suszonych, 200 funtów świeżych owoców, 45 kurcząt, kuferka sucharów itp.

Dyrekcja kolejki informowała, że zmuszona jest podnieść o 100% ceny biletów.

W niedzielę 14 listopada Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” urządziło w wielkiej sali strzeleckiej wieczór „wokalno-teatralny”, a 28 listopada to samo towarzystwo oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zorganizowało uroczystość poświęconą rocznicy powstania listopadowego z 1831 roku.

Nie brakowało również w tym czasie barwnych reklam np.:

W sobotę dnia 20 listopada zabicie świni

Rano od godz. 10 mięso z kotła

Wieczorem Kiszki z kapustą

Od godz. 7 koncert

na który uprzejmie zaprasza Stanisław Musiałowski

Hotel „Pod Białym Orłem”

Ciekawa była również propozycja zabezpieczenia się przed groźną chorobą:

Kto się chce chronić od cholery niech pije Piotrowskiego Starki i Likiery

Do nabycia po cenach hurtowych u pana Kruczkowskiego w Śmiglu

Przestrzegano także przed kradzieżami i włamaniami, gdyż w Śmiglu grasowała niewyśledzona dotychczas banda złodziejska, która grasuje sobie bezkarnie.

Jan Pawicki

WŚ 7/2015

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu