Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego w I półroczu 1920 roku 17 lutego 2014

Pod koniec 1920 roku posługiwano się już tylko językiem polskim. Ogłoszenia urzędowe dotyczyły np. zasad rejestracji samochodów i przyborów do nich, wyłożenia trucizn, chorób zwierząt, szczepienia, skazania przemytników, itd. Z ogłoszeń szkolnych warto przedstawić następujące: „Egzaminy wstępne i wpisy do klasy 2 i 3 (dawniej kwinty i kwarty) odbędą się 30 czerwca i 1 lipca br. od godz. 8 rano, a do klasy pierwszej (dawniej seksty i siódmej klasy licealnej) w dniach 2 i 3 lipca od godz. 8 rano. Nauka po feriach rozpocznie się nabożeństwem w dniu 1 września. Podpisał prof. Kusionowski”.

Oprócz opisu różnych wydarzeń miejscowych wiele miejsca zajmowały związane z tym, co działo się na wschodzie kraju. Do dzisiaj funkcjonuje powiedzenie, że reklama jest dźwignią handlu, a potwierdzeniem tego, iż mimo trudnej sytuacji, w jakiej znajdował się kraj, są liczne reklamy, jak np.:

Dentysta

p. Cieciński

Śmigiel – rynek – wschód - ul. Strzelecka

Wprawianie sztucznych zębów z metalu i kauczuku

korony – mosty

Ciągnięcie zębów bez bólu

Plombowanie

Jak najostrożniejsze postępowanie

Ceny umiarkowane

 

albo

W sobotę dnia 17 stycznia br.

Zajęczyna z kapustą czerwoną

Zaprasza uprzejmie E. Kunze

 

Była także oferta dla ducha:

Kino „Oaza”

po pół o godz. 4-ej

wieczorem o godz. 7

Przedstawienie kinematograficzne!

Każdy niech obejrzy!

Jan Pawicki

WŚ 6/2013

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu