Z dziejów śmigielskiego K.S. „Pogoń 1929” 17 lutego 2014


Krótko przed I wojną światową w nurt wielowątkowej walki ludności polskiej z postępującą germanizacją w byłym zaborze pruskim włączyli się również sportowcy. Na początku XX wieku na terenie Wielkopolski powstało wiele polskich klubów sportowych, wywodzących często swój rodowód m.in. z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 23 czerwca 1912 roku została podjęta decyzja o powołaniu Towarzystwa Kołowników w Śmiglu. Jej zwieńczeniem było przyjęcie w dniu 22 września 1912 roku statutu Towarzystwa. Datę przyjęcia statutu przyjmuje się zawsze za datę powstania danej organizacji, tak więc 22 września 1912 roku można uznać za datę powołania do życia Towarzystwa. Statut został podpisany przez prezesa Ignacego Waleńczaka i sekretarza Augustyna Brauna. Zgodnie z ówczesnymi wymogami napisano go w języku niemieckim, ale pełna nazwa klubu została podana w języku polskim. Celem Towarzystwa była gimnastyka ciała przy pomocy roweru oraz różnorodne sporty. W tym celu organizowano ćwiczenia, urządzano wycieczki i rajdy. Wybuch I wojny światowej przerwał działalność Towarzystwa. Pamięć o nim musiała być jednak mocno zakorzeniona w pamięci mieszkańców Śmigla, bo w 1929 roku, a dokładnie 22 września przyjęto statut Towarzystwa Cyklistów „Pogoń”. Prezesem został Ignacy Ziegler a jego zastępcą Piotr Stanisławski. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zbieżność nazwy Towarzystwa, jego celów, a także dat uchwalenia statutu, t.j. 22.9.1912 i 22.9.1929 roku. Czy jest to zbieżność przypadkowa, czy świadome nawiązanie do wcześniejszej tradycji? Należy domniemywać, że jednak mieliśmy do czynienia z tym drugim, a w takim przypadku władze klubu, jego członkowie, mieszkańcy Śmigla będą mogli już za kilka lat święcić 100 rocznicę powstania klubu.
W miarę upływu czasu dominującą dyscypliną sportową w klubie stała się piłka nożna. Pierwsze zawody rozegrano 24.4.1932 roku. Następstwem tej dominacji była zmiana nazwy klubu na K.S. „Pogoń 1929”, co nastąpiło 11 września 1935 roku. W 1936 roku w skład klubu wchodziło 132 członków. Klub w ramach rozgrywek I drużyny w klasie B rozegrał w tym roku 35 spotkań, a II drużyna 13 spotkań. W owym roku odbyło się 16 zebrań zarządu, 2 pogadanki i 1 walne zebranie. Warto wspomnieć jako ciekawostkę, że w skład klubu wchodziło specjalne koło krytyków, a także sekcja bokserska, w której było 12 osób. Prezesem zarządu był Mieczysław Julski, I wiceprezesem dentysta Kazimierz Skomacki. Ciekawe były wyniki osiągnięte przez klub. W I święto Wielkiejnocy Pogoń zwyciężyła w meczu z K.S. Unia Kościan 1:0, a w drugie święto zremisowała z Polonią Leszno. W ramach „Dnia Sportu” zorganizowanego 17 maja 1937 roku Pogoń przegrała 2;1 ze Stomilem Poznań. Jak zaznaczono, Stomil zwyciężył bo był lepszy technicznie. Stadion, na którym odbywały się mecze przed II wojną światową, stanowił własność Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu