Historia regionu

Starosta powiatu śmigielskiego

Józef Kopczyński urodził się 12 listopada 1860 roku w nadnoteckiej osadzie Bąkowo (Koenigsdorf) w rodzinie rolniczej. „O ojcu samym to tylko wiem, że był polakiem w każdej kropli krwi i nigdy nie pozwolił sobie jako taki ubliżyć. Ile znał i umiał, zawsze polskość nam wpoić się starał”.

Dodano 17 lutego 2014

Prasa śmigielska w drugiej Rzeczypospolitej

(list czytelnika)

W numerze 591830 „Witryny Śmigielskiej” z dnia 4 marca 1999 roku ukazał się ciekawy, przyczynkarski artykuł Huberta Zbierskiego zatytułowany „Szkice o byłym powiecie śmigielskim”. Jak każdy tego rodzaju materiał można i ten uzupełnić szeregiem dodatkowych informacji.

Dodano 17 lutego 2014

Kolejny przyczynek do szkiców o byłym powiecie śmigielskim

Stolica powstałego w 1882 roku powiatu śmigielskiego było oczywiście miasto Śmigiel. Powiat śmigielski przestał istnieć 67 lat temu a jednocześnie z nim powiat grodziski, z którym łączyła go w okresie II RP nie tylko wspólna granica ale także przez pewien czas organ prasowy jakim był „Orędownik Urzędowy dla powiatu śmigielskiego i grodziskiego”.

Dodano 17 lutego 2014

Bank Spółdzielczy w Śmiglu

(fragment artykułu „Zasłużeni dla Miasta i gminy Śmigiel A.D. 1999”)

Bank Spółdzielczy w Śmiglu powstał 15 maja 1893 roku pod nazwą Bank Ludowy w Śmiglu i działał jako spółdzielnia kredytowa. Założycielem banku było 16 osób. W pierwszym zabraniu uczestniczył Patron Spółek Zarobkowych ksiądz Piotr Wawrzyniak, którego podpis widnieje na protokóle z tego zebrania.

Dodano 17 lutego 2014

Co każdy śmigielanin o wiatrakach wiedzieć winien

Lekcja 1

Techniczny opis koźlaka

Wiatraki są w całości budowlami drewnianymi – na zbudowanie jednego potrzeba około 80 m3 drewna. Dziś w większości stanowią zabytki sztuki ciesielskiej. Dawniej miały charakter użytkowy i w zależności od przeznaczenia dzieliły się na mączniaki, owsiaki, kaszaki i śrutowniki.

Dodano 17 lutego 2014

Co każdy śmigielanin o wiatrakach wiedzieć powinien Lekcja 2

MŁYŃSKI KRAJOBRAZ ŚMIGLA

Część pierwsza
Nieco historii o mieleniu ziarna

Pierwsza wzmianka o urządzeniach do mielenia ziarna poruszanych wiatrem pochodzi od Harona z Aleksandrii, który żył w 1. wieku naszej ery. Opisał on wiatrak o skrzydłach podobnych do chorągiewki wiatrowej.

Dodano 17 lutego 2014

„Dnia pierwszego września roku pamiętnego...”

Ów 1939 rok coraz bardziej się oddala. Dlatego przypominamy – Redakcja

MOJE PRZEŻYCIA

Dodano 17 lutego 2014

Co każdy śmigielanin o wiatrach wiedzieć winien lekcja 3

OBECNY STAN POSIADANIA

Lekcję trzecią – ostatnią – rozpoczynam literacko – „Fraszką o wiatrakach”

Dodano 17 lutego 2014

Jubileusz bibliotek

... w Czaczu

Biblioteka Publiczna w Czaczu powstała w wyniku reorganizacji organów administracji państwowej we wrześniu 1949 r. W Czaczu utworzono Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i równocześnie Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

Dodano 17 lutego 2014

Od pomysłu do dwusetnego numeru

21.01.1990    –     w trakcie posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Śmigiel omawiano sprawę „wydawania własnej gazety”.
04.04.1991    –     radny mgr Wojciech Ciesielski w trakcie sesji zaproponował, by „Zarząd zobowiązał Centrum Kultury do przekazywania informacji społeczeństwu”.
26.04.1991    –     mgr Hubert Zbierski przedstawia Zarządowi koncepcję gazety regionalnej, która została przyjęta, a jej autorowi powierzono redagowanie gazety.

Dodano 17 lutego 2014

Smutny koniec dworku w Koszanowie – Śmiglu

Dobra śmigielskie do 1903 roku, kiedy to przeszły na własność pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, były własnością możnych i znanych rodów.
19 lipca 1738 roku w Lesznie podpisano umowę, mocą której Stanisław Leszczyński z żoną sprzedał po wieczne czasy” Aleksandrowi i Józefowi Sułkowskiemu dobra, w skład których m.in. wchodziło miasto Śmigiel i wsie: Koszanowo, Nowawieś, Bruszczewo i Glińsko. W 1762 roku (10 sierpnia) nastąpiło stwierdzenie umowy spadkowej po A.J. Sułkowskim.

Dodano 17 lutego 2014

Pałac w Bronikowie

Wieś położona jest 6 km na południowy zachód od Śmigla przy drodze do Włoszakowic. W źródłach historycznych miejscowość ta pojawia się po raz pierwszy pod koniec XIV w. Wtedy to, w 1397 r. Wojciech Barkliński procesował się z Ramsztykiem o czwartą część Bronikowa i całe Jeleniowo, to ostatnie do dziś pozostaje osadą niezidentyfikowaną, prawdopodobnie była to część dzisiejszego Bronikowa.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu