Historia regionu

Śmigiel w kronice Orędownika Śmigielskiego w I półroczu 1926 roku

W dniu 5 stycznia 1926 roku odbyło się inauguracyjne zebranie Rady Miejskiej wybranej w 1925 roku. Przewodniczącym został Witold Łukomski, a zastępcą sędzia Pospieszalski. Zgłoszono wniosek, aby zebrania odbywały się nie o godz. 1800, a o 2000.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Goździchowa

Goździchowo leży na płn. zach. dawnego powiatu śmigielskiego istniejącego do 1932 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia osadnika Gościech (Gościsław, Gościrad). W 1303 roku nosiło nazwę Gwoszewo, w 1450 roku Goszczichowo, a w 1580 roku Gosczichowo. We wspomnianym 1303 roku właścicielami byli Unisław i Jan, a pod koniec XIV wieku Gościechowscy, wywodzący się ze szlachty przybyłej z Węgier (Samsonowie).

Dodano 17 lutego 2014

O niektórych zwyczajach wielkanocnych

W kościele katolickim Wielkanoc to najważniejsze święto poprzedzone Wielkim Postem. Podstawą wyżywienia ubogich rodzin były w tym czasie takie produkty jak: śledzie, żur, kasza, kapusta i olej. Bogate rodziny mogły sobie pozwolić na więcej, a szczególnie na różnorodne dania z ryb.

Dodano 17 lutego 2014

Z dziejów Karczewa

Karczewo znajdowało się na północnych obrzeżach dawnego powiatu śmigielskiego. Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska osadnika Karcz. Słowo „karcz” było też kiedyś używane na określenie poręby, czyli miejsca po ściętych pniach drzew. Po raz pierwszy Karczewo jest wymieniane w dokumencie z roku 1352.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w „Orędowniku Śmigielskim” w II półroczu 1925 roku

Przeglądając dawne wydania „Orędownika”, warto zwrócić uwagę na to, że każdorazowo pod tytułem gazety dużymi literami wytłuszczony był napis „W imię Boże”. Czas biegł nieubłaganie i na początku II półrocza 1925 roku znalazła się w gazecie informacja: „Kino Amerykańskie” wyświetla 4.7. przepiękny film, dotychczas w Śmiglu nie widziany p.t. „Odrodzona Polska”. Podczas projekcji słyszeć można było tylko melodie polskie.

Dodano 17 lutego 2014

Boże Narodzenie w Śmiglu w 1926 roku

Dobiega końca kolejny rok kalendarzowy. W naszych domach rozpoczynają się intensywne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i jest tak już od wielu, wielu lat. Nie inaczej było w 1926 roku w Śmiglu. Rok ten był bardzo trudny w dziejach naszego narodu, gdyż w maju doszło w Warszawie do bratobójczych walk, w wyniku których zginęło blisko 400 rodaków.

Dodano 17 lutego 2014

Śmigiel w „Orędowniku Śmigielskim” w I półroczu 1925 roku

Zwyczaj hucznego witania Nowego Roku kultywowali również nasi przodkowie, a zbyt głośne i swawolne wywoływało głosy oburzenia starszych obywateli. Jak wyglądało powitanie Nowego Roku 1925 w Śmiglu w relacji dziennikarza? „Punktualnie z wybiciem zegara kościelnego 24-tą godzinę w noc sylwestrową obywatele wspomnianego miasta zostali zaalarmowani w wprost zastraszający sposób. Oto banda złożona przeważnie z wyrostków tutejszego miasta, dopuściła się wprost bezczelnych wybryków goniąc gromadami w rynku oraz ulicami po mieście, krzycząc, hałasując w niemożliwy sposób, uderzając w niektórych domach rękoma po drzwiach i oknach. Następnie rozpoczęła się grabież cudzej własności oraz niszczenie co im przyszło pod rękę.

Dodano 17 lutego 2014

Stanisław Skarzyński (1895-1972), dr med., lekarz ogólny.

Ur. 7 stycznia we wsi Obol pod Połockiem, w guberni witebskiej, syn Ewarysta, urzędnika gospodarczego i matki Zofii z d. Kirklewskiej. Od roku 1905 pobierał naukę w Smoleńsku, gdzie w 1913 r. zdał maturę.

Dodano 17 lutego 2014

Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej w wojnie polsko- bolszewickiej 1919/20 cz. IV (2)

Polegli i odznaczeni Krzyżem Orderu Virtuti Militari
Informacje zawarte w materiałach archiwalnych wykazują, że w dawnym powiecie śmigielskim znajdowało się w 1927 roku 61 mogił żołnierzy poległych w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej, a w tym 25 w Śmiglu, 4 w Wielkich Łękach, w Wydorowie 1, Wielichowie 7, Kamieńcu 1, Parzęczewie 1, Bronikowie 1, Czaczu 2, Dłużynie 3, Wilkowie Polskim 6, Popowie Wonieskim 2, Wonieściu 2, Olszewie 1, Radomicku 2, Łubnicy 1, Nietążkowie 1, Poświętnie 1.

Dodano 17 lutego 2014

Powstaniec wielkopolski – Antoni Mruk

f01Antoni Mruk, mój Dziadek, urodził się 22 maja 1894 r. w Jerce, w powiecie kościańskim. Był synem Michała i Marianny z domu Cyka. Już uczęszczając do szkoły powszechnej, brał czynny udział w strajku przeciwko nauczaniu katolików religii ewangelickiej. Następnie uczył się w Kościanie, zdobywając zawód mistrza rzeźnickiego.

Dodano 17 lutego 2014

Wojna polsko-bolszewicka cz. III

Wydarzenia na zapleczu frontu, tj. Ziemi Śmigielskiej.
Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej nie tylko aktywnie walczyli na froncie z wrogiem, ale także działając na dalekim zapleczu frontu, w różnoraki sposób wspierali walczących żołnierzy.

Dodano 17 lutego 2014

Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919/20 cz. 2

Przebieg działań wojennych
Niewypowiedziane działania wojenne na wschodzie prowadzone były od lutego 1919 roku, na froncie litewsko-białoruskim jak i ukraińskim. Pierwsze oddziały wojsk wielkopolskich zostały skierowane już w marcu 1919 roku na odsiecz Lwowa, gdzie zaistniała bardzo trudna sytuacja naszych wojsk.

Dodano 17 lutego 2014
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu