Historia regionu

Tajemnice Ziemi Śmigielskiej Wiek XVI – czas reformacji

Jak już pisałem przed dwoma miesiącami, wiek XV to dla Śmigla czas krzepnięcia i spokojnego rozwoju. Kolejny wiek, zwany złotym wiekiem kultury polskiej okazał się kluczowy dla rozwoju Śmigla, choć rozpoczął się od tragicznego w skutkach pożaru w 1506 roku. Na szczęście dzięki wsparciu króla Aleksandra Jagiellończyka (zwolnienie pogorzelców od podatków na 4 lata), miasto szybko podźwignęło się i korzystając z dogodnego położenia intensyfikowało swój rozwój. Kluczową rolę odegrali rzemieślnicy. Już w roku 1486 powstaje cech rzeźników. Wiemy ze źródeł, że w XVI wieku na przedmieściach stoi już co najmniej kilka wiatraków.

Dodano 17 stycznia 2018

Bracia Kajakowie Żołnierze Wyklęci z Czacza

Jeden z dowódców podziemnego państwa polskiego napisał: „Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.” Autorem tych słów był „Warszyc” Stanisław Sojczyński. To przekonanie realizowało czynnie około 40 tysięcy żołnierzy zgrupowanych w około 970 oddziałach. W walce z różnego rodzaju organami bezpieczeństwa (UB, KGB i NKWD) zginęło około 9 tysięcy żołnierzy, a blisko 4,2 tysiące straciło życie na podstawie wyroków sądowych. Aresztowano ponad 250 tysięcy osób podejrzanych o działalność konspiracyjną. Ostatni żołnierz podziemia „Lalek” zginął w 1963 roku. Do żołnierzy podziemia, którzy oddali życie na podstawie wspomnianych wyroków należeli bracia Władysław i Edward Kajakowie z Czacza. Byli oni członkami konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodano 17 stycznia 2018

Tajemnice Ziemi Śmigielskiej Średniowieczne początki miasta

Z radością zabieram się do pisania wiedząc, że tematy związane z historią naszego miasta i regionu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Podczas ostatniej prelekcji z cyklu „Tajemnice Ziemi Śmigielskiej” były tłumy, co daje mi i naszej fundacji niesamowitą motywację do badań i podejmowania kolejnych projektów. Lutową prelekcją rozpocząłem cykl spotkań odkrywający niezwykłe dzieje Śmigla. Na pierwszy ogień przedstawiłem śmigielskie średniowiecze. Na łamach Witryny przybliżę trochę Państwu te czasy.

Dodano 17 stycznia 2018

Śmigiel w kronice „Głosu Śmigielskiego” w 1936 roku

W związku z tym, że w 1932 roku przestał istnieć powiat śmigielski, w dniu 6 września 1932 roku ukazał się ostatni numer „Orędownika Śmigielskiego”. Dopiero od września 1936 roku ukazał się nowy numer gazety pod nazwą „Głos Śmigielski”, który wydawany był w Drukarni Leszczyńskiej sp. z o.o. w mutacji na Leszno, Wolsztyn i Śmigiel.
Z gazety dowiadujemy się o wielu lokalnych imprezach sportowych, jak np. „W niedzielę 13 bm. odbył się mecz piłki nożnej między Old Boyami śmigielskimi, a K.S. „Pogoń” II Śmigiel. Mecz zakończył się wynikiem 8:5 na korzyść Pogoni. Gra wywołała wielkie zainteresowanie licznie zebranej publiczności”. Następnie dowiadujemy się, że Pogoń zwyciężyła z R.K.S Rawicz 4:1, a bramki strzelili Marciniak 2, Pluskota i Kasperski po 1.

Dodano 17 stycznia 2018

Boże Narodzenie w Śmiglu w 1936 roku

Podobnie, jak dzisiaj śmigielscy kupcy przed świętami Bożego Narodzenia zachęcali mieszkańców Śmigla do okazyjnych zakupów. „Tradycyjnym zwyczajem ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia daje możność poczynić ostatnie zakupy świąteczne, gdyż składy w Śmiglu będą otwarte od 13:00-19:00. Nazwa „Złota niedziela” pochodzi z przeszłości, kiedy to w tę niedzielę kupcy mieli naj wyższe żniwo”. W okresie świątecznym zamieszczano indywidualne reklamy takie, jak:

Dodano 14 grudnia 2016

Dwór w Chełkowie

Chełkowo położone jest na południowy wschód od Śmigla, przy drodze prowadzącej z Karmina do Jezierzyc. Pierwsze informacje o wsi pojawiły się w 1388 roku. Nosiła ona wówczas nazwę Chelcewo, wywodzącą się prawdopodobnie od imienia osadnika Chyłek, Chyłko lub Chelco.

Dodano 14 grudnia 2016

Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w 1932 roku

Nowinki ze śmigielskiej kroniki:

Orędownik poinformował czytelników o likwidacji w Wielkopolsce kilku powiatów, tj.: ostrzeszowskiego, koźmińskiego, pleszewskiego, śmigielskiego, grodziskiego oraz powiatu w Strzelnie. Wyrażono obawę, że odebranie im charakteru miast powiatowych przełoży się niekorzystnie na ich położenie.

Dodano 14 grudnia 2016

Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w 1932 roku

W wyniku nowego podziału administracyjnego, przeprowadzonego w 1887 roku, władze pruskie utworzyły powiat śmigielski, obejmujący powierzchnię 554,45 km2 i około 35 tysięcy ludności. Dla potrzeb urzędowych zaczęto wydawać „Kreisblat des Kreises Schmiegel”. Po odzyskaniu niepodległości od 3 maja 1919 roku drukowano „Orędownik Powiatowy”. Urzędowy organ powiatu śmigielskiego. Gazeta  kilka razy zmieniała nazwę.

Dodano 14 grudnia 2016

Strajk szkolny w Śmiglu w latach 1906/1907

W tym roku mija 110. rocznica powszechnego strajku szkolnego, który miał miejsce w latach 1906/1907 na terenie zaboru pruskiego, a szczególnie w jego prowincji poznańskiej. Z tej okazji warto przypomnieć zapomniane dziś wydarzenia, których bohaterami były polskie dzieci. Rozmiar i zasięg tego strajku były większe niż strajku wrzesińskiego z 1901 roku.

Dodano 14 grudnia 2016

Z dziejów Śmigla cz 2

„Przecław Leszczyński syn wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja i Zofii z Bnina Opalińskich ur. się 15 sierpnia 1605 roku. W roku 1642 był kasztelanem nakielskim, a w roku 1644 był kasztelanem śremskim. W roku 1666 był starostą wschowskim oraz dziedzicem Śmigla, wsi Koszanowa, Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi, Drzeczkowa, Witosławia, części Rydzyny i Wilkowa Polskiego.

Dodano 14 grudnia 2016

Orzeł Biały

Tym co wyróżnia współcześnie istniejące państwa w stosunkach międzynarodowych są symbole narodowe, którymi są godło, flaga i hymn. Współczesna postać naszego godła, którym jest Orzeł Biały przeszła na przestrzeni wieków ewolucję uzależnioną od obowiązującej w danym okresie mody, a także od aktualnych wydarzeń historycznych. Godło zmieniało więc swoją postać, a także swój symboliczny przekaz.

Dodano 14 grudnia 2016

Boże Narodzenie w Śmiglu w 1931 roku

Nadchodzą oczekiwane, zarówno przez starszych i młodszych, jedyne w swoim rodzaju, święta Bożego Narodzenia. Do dziś nie zmieniła się atmosfera otaczająca ten okres, przeżywany w religijnym i jednocześnie rodzinnym wymiarze. Zawsze święta wiążą się z wieloma przygotowaniami i radością!

Dodano 28 grudnia 2015
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu